پارس ناز پورتال

رزرو آنلاین هتل
قاصدک 24

این مرد با 4 متر سیبیل رکورد دار شد

این مرد با 4 متر سیبیل رکورد دار شد

این مرد با 4 متر سیبیل رکورد دار شد پارس ناز : رام سینگ چائوهان دارنده رکورد جهانی هند در بلندی سبیل است.او از سال 1970 سبیل های خود را کوتاه نکرده است و درحال حاضر طول آنها به 4.3 متر رسیده است.
 

این مرد با 4 متر سیبیل رکورد دار شد

مردی عجیب با سبیل 4 متری در هند

این مرد با 4 متر سیبیل رکورد دار شد

مردی عجیب با سبیل 4 متری در هند

این مرد با 4 متر سیبیل رکورد دار شد

مردی عجیب با سبیل 4 متری در هند

این مرد با 4 متر سیبیل رکورد دار شد

مردی عجیب با سبیل 4 متری در هند

این مرد با 4 متر سیبیل رکورد دار شد

مردی عجیب با سبیل 4 متری در هند

این مرد با 4 متر سیبیل رکورد دار شد

این مرد با 4 متر سیبیل رکورد دار شد