پارس ناز پورتال

قاصدک 24

قاصدک 24

وقتی اعضای بدن مردگان بازیچه دست دانشجویان ایرانی میشود

وقتی اعضای بدن مردگان بازیچه دست دانشجویان ایرانی میشود

وقتی اعضای بدن مردگان بازیچه دست دانشجویان ایرانی میشود تنها دو ملیون نفر از شهروندان ایرانی در شبکه های اجتماعی موبایلی عضویت داشتند در حالی که این رقم در سال 94 به رقم باور نکردنی 40 میلیون نفر رسیده است؛ روندی که همچنان در حال گسترش است و امروز حتی چوپان ها هم برای خود گروه وایبری و تلگرامی دارند!

 

پارس ناز ، موج سلفی انداختن در هرجا و هرزمان(!) یکی از تبعات این شبکه ها است که قاعدتا به دلیل عطش دیده شدن و منتشر کردن است؛ عکاسی و سلفی گرفتن در کلاس های تشریح پزشکی و انتشار آن در فضای مجازی، پدیده ای است که این روزها در حال فراگیر شدن است؛ پدیده ای که شاید در هیچ کجای دنیا مانند کشور ما به این صورت دیده نشود.

 

بنا به وظیفه رسانه ای خود قبلا نیز با درج مطلب “یک حادثه شرم آور در جامعه پزشکی؛ اینستاگرام بازی با بدن بیمار! ” به این موضوع پرداخته بود.

 

وقتی اعضای بدن مردگان بازیچه دست دانشجویان ایرانی میشود

عکس های ترسناک پزشکی

وقتی اعضای بدن مردگان بازیچه دست دانشجویان ایرانی میشود
عکس های ترسناک دانشجویان پزشکی
وقتی اعضای بدن مردگان بازیچه دست دانشجویان ایرانی میشود
دانشجویان پزشکی و جوارح بدن
 
وقتی اعضای بدن مردگان بازیچه دست دانشجویان ایرانی میشود

 ترسناک ترین عکس های پزشکی

وقتی اعضای بدن مردگان بازیچه دست دانشجویان ایرانی میشود
عکس های ترسناک دانشجویان پزشکی با اعضای بدن انسان
 
وقتی اعضای بدن مردگان بازیچه دست دانشجویان ایرانی میشود
عکس های دانشجویان پزشکی با اعضای بدن
 
وقتی اعضای بدن مردگان بازیچه دست دانشجویان ایرانی میشود