پارس ناز پورتال

قاصدک 24

بلیط لحظه آخری

نوشته عاشقانه تبریک روز زن | ایده و خرید هدیه برای روز مادر (پاک ترین عشق دنیا)

نوشته عاشقانه تبریک روز زن | ایده و خرید هدیه برای روز مادر (پاک ترین عشق دنیا)

نوشته عاشقانه تبریک روز زن | ایده و خرید هدیه برای روز مادر «پاک ترین عشق دنیا»

 

تاریخ روز مادر و روز

26 ماه بهمن ، سال 98 « 19 جمادی الثانی » ولادت حضرت فاطمه زهرا «س»  و روز مادر « روز زن » بر همـه مادران عزیز همه ی ي جای دنیا خجسته باد.

 

من یک زنم ، پس روز زن بر من مبارک

یک مادرم ،پس روز مادر بر من مبارک

امور خانه را مدیریت می کنم پس روز مدیر بر من مبارک

بر بالین عزیزان دردمندم بیدار می‌مانم و دردهایشان را مرحمم ،پس روز پزشک بر من مبارک

برای راحتی زندگی خانواده ام میسازم آن چـه کـه نیست و خلق می کنم آن انچه کـه مایع آرامششان هست ،پس روز مهندس بر من مبارک

می آموزم درسهای زندگی را با تمام وجود ،با مهربانی ،با صبر و تحمل و امید ، پس روز معلم بر من مبارک

می جنگم با هر پلیدی کـه خانواده ام را تهدید کند. پس روز پلیس بر من مبارک

حریم زندگیم را ، حرمت خود و خانواده ام را پاسبانم، پس روز مرزبانان نجیب و صبور بر من مبارک

دسته گلی بـه خودم تقدیم می کنم چون یک زنم با یک عالمه عشق نه ، وظیفه

**روز زن مبارک**

نوشته عاشقانه تبریک روز زن | ایده و خرید هدیه برای روز مادر «پاک ترین عشق دنیا»

متن عاشقانه برای روز زن

چهرۀ زنها، آینۀ تمام قد مرد زندگیشان است

یک زن هر دوستت دارمی را کـه نمی‌شنود

یک خط کوچک می‌شود زیر چشمانش

و هر قدر معشوقه اش دل آزرده ترش میکند

پرنده هـای آسمان پیشانی اش بیشتر و بیشتر می‌شود

زن هایی کـه در اوج میانسالی هنوز هم زیبایند

زادۀ دست مردان ماهر صورتگری اند کـه بهترین اثر هنری عمرشان را

با «عشق» آفریده اند

و بالعکس

زن هایی کـه زیبایی اشان در اوج جوانی یکباره ناپدید می‌شود

یک اثر هنری ناکام ،زادۀ دست  مردان ناشی صورتگری اند

کـه عشق را فقط در ابعاد یک تخت جست‌ و جو می کنند

همه ی ي زنها زیبا متولد میشوند

اما همه ی ي زنها زیبا نمی میرند

**باور کن عشق برای زن همان اکسیر جوانیست**

 

نوشته عاشقانه تبریک روز زن | ایده و خرید هدیه برای روز مادر «پاک ترین عشق دنیا»

 

**متن زیبا روز زن**

ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ زنها ﺍﻧﮕﺎﺭﯼ ﻧﯿﮑﻮﺗﯿﻦ ﺩﺍﺭﻥ؛ ﭼﻮﻥ ﺍﮔﻪ ﻧﺒﺎﺷﻦ ﺁﺩﻡ ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﯿﺸﻪ **

ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ زنها ﺍﻧﮕﺎﺭﯼ ﻣﻮﺭﻓﯿﻦ ﺩﺍﺭﻥ؛ ﭼﻮﻥ ﻧﻤﯿﺰﺍﺭﻥ ﻫﯿﭻ ﺩﺭﺩﯼ ﺭﻭ ﺣﺲ ﮐﻨﯽ ﻭ ﺑﻬﺖ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻣﯿﺪﻥ **

ﺑﻌﻀﯽ ﺍز زنها ﺍﻧﮕﺎﺭﯼ ﺍﻟﮑﻞ ﺩﺍﺭﻥ؛ ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﺁﺩﻡ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺳﺮﺧﻮﺷﯽ ﻣﯿﺪﻥ**

ﺑﻌﻀﯽ از زنها ﺍﻧﮕﺎﺭﯼ ﻫﺮﻭﺋﯿﻦ ﺩﺍﺭﻥ؛ ﭼﻮﻥ ﺁﺩﻡ ﺑﺪﺟﻮﺭﯼ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﻣﯿﺸﻪ **

ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ زنها ﯾﻪ ﻗﻠﺐ ﭘﺎﮎ ﻭ ﻣﻬﺮﺑﻮﻥ ﺩﺍﺭﻥ؛ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻮﺍﻇﺐ ﺍﯾﻨﺎ ﺑﺎﺷﯽ ﻭ ﻫﻮﺍﺷﻮﻧﻮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ***

بـه سلامتی همه ی ي ي زنها…کـه اگه نباشن، دنیات جهنمه**

در زندگی هر مرد**

مخدری هست بـه نام  زن

زنی کـه دوستش دارد.

نبودش!!!

قهرش!!

دوریش!!!

خماری می آورد و آب میکند ابهت مردانه اش را—

و آن گونه است کـه می‌گویند :

«قـدرت»

جاذبۀ مرد است

و «جـاذبه»

قدرت زن

 

نوشته عاشقانه تبریک روز زن | ایده و خرید هدیه برای روز مادر «پاک ترین عشق دنیا»

 

اشعار جالب برای بزرگداشت روز زن

در آستانهٔ روز زن، ﺗﻘﺪﯾﻢ بـه همه ی ي ي زنان ایران زمین

ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺎﺯ ﻫﺴﺘﯽ ﺩﺭ ﻭﺟﻮﺩ

ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﺳﺠﻮﺩ

ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﺑﻐﻞ ﺁﺳﻮﺩﮔﯽ

ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺎﮐﯽ ﺍﺯ ﺁﻟﻮﺩﮔﯽ

ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺪﯾﻪ ﯼ ﻣﺮﺩ ﺍﺯ ﺧﺪﺍ

ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺪﻡ ﻭ ﯾﮏ ﻫﻢ ﺻﺪﺍ

ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺸﻖ ﻭ ﻫﺴﺘﯽ؛ ﺯﻧﺪﮔﯽ

ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﺟﻬﺎﻥ ﭘﺎﯾﻨﺪﮔﯽ

ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﻟﻄﯿﻒ؛ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎﺭ

ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﺭ ﻻﻟﻪ ﺯﺍﺭ

ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺎﺷﻘﯽ؛ ﺩﻟﺪﺍﺩﮔﯽ

ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﺭﺍﺳﺘﯽ ﻭ ﺳﺎﺩﮔﯽ

ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺎﻃﻔﻪ؛ ﻣﻬﺮ ﻭ ﻭﻓﺎ

ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻌﺪﻥ ﻧﻮﺭ ﻭ ﺻﻔﺎ

ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﺭﺍﺯ؛ ﻣﺤﺮﻡ؛ ﯾﮏ ﺭﻓﯿﻖ

ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﺎﺭ ﯾﮑﺪﻝ؛ ﯾﮏ ﺷﻔﯿﻖ

ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎﺩﺭ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻣﺮﺩ

ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺪﻡ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺩﺭﺩ

ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺲ ﺧﻮﺵ؛ ﺣﺲ ﻋﺠﯿﺐ

ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻮﺳﺘﺎﻧﯽ ﭘﺮ ﻧﺼﯿﺐ

ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﻏﻬﺎﯼ ﺁﺭﺯﻭ

ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻌﻤﺘﯽ ﺩﺭ ﭘﯿﺶ ﺭﻭ

ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻨﺪﻩ ﯼ ﺧﻮﺏ ﺧﺪﺍ

ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﯿﻤﯽ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺟﺪﺍ

ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺴﺮﯼ ﺧﻮﺏ ﻭ ﺷﻔﯿﻖ

ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﯾﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﯿﻖ

ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﻧﻮﺭﻫﺎ

ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻐﻤﻪ ﯼ ﺭﻭﺡ ﻭ ﺭﻭﺍﻥ

ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎﺯ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺟﺎﻥ

ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮﻫﻢ ﻫﺮ ﺧﺴﺘﮕﯽ

ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﻰ

 

نوشته عاشقانه تبریک روز زن | ایده و خرید هدیه برای روز مادر «پاک ترین عشق دنیا»

ایده و پیشنهاد جالب برای خرید هدیه روز مادر

 

1- طلا هدیه اي مناسب برای روز زن

 

هدیه روز مادراین طلا چـه کـه بر سر دل بانوان سرزمینم نمی آورد؟ اگر بـه این فکر میکنید کـه سنگ تمام بگذارید و پرچم خودرا بر قله هـای افتخار خانواده با اقتدار بر زمین بکوبید، طلا بهترین گزینه است.البته اگر میخواهید لذت کوبیدن پرچم نصیبتان شود باید سر کیسه را مقداری شل کنید.

 

فرقی هم نمیکند کـه طلای طلایی یا طلای سفید باشد. از شوخی نیز کـه بگذریم طلا، هم یک کادوی کاربردی برای روز مادر است و هم ارزش مادی مناسبی دارد. درکنار تمام این ها باید از خواص فلز طلا برای زنان نیز یادی بکنیم.

 

طلا در بین تمام فلزات بهترین گزینه برای سلامت بانوان است. ضمناً میتوانید در محدوده هـای قیمتی مختلفی طلا تهیه کنید و همچنین در مناسبت هـای بعدی میتوانید انها را کامل تر کنید.

 

2- خرید عطر برای هدیه روز مادر و روز زن

عطر یکی از گزینه هایی است کـه بـه شخصه اعتقاد شگفت انگیزی بـه آن دارم و بـه شما نیز پیشنهاد می کنم. البته پیشنهاد میکنم برای انتخاب آن وقت و عشق بگذارید و از نظرات یکی از اطرافیانتان کـه از رایحه ها سر در می آورد نیز در خرید عطر کمک بگیرید. خرید عطر زنانه برای بانوان و مادرانی کـه زیبایی و آراستگی برای آنها اهمیت دارد میتواند بهترین گزینه باشد.

 

عطر اگر بـه درستی و بر طبق سلیقه فرد انتخاب شود میتواند بـه قلب نفوذ کند و تا ابد در ذهن و وجود باقی بماند. پیشنهاد میکنیم اگر قصد خرید عطر دارید اولویت خودرا بر عطر هایی قرار دهید کـه ظاهر زیبایی نیز دارند. برای خرید عطر نیز می توانید در محدوده هـای قیمتی متفاوتی بـه انتخاب بپردازید.

نوشته عاشقانه تبریک روز زن | ایده و خرید هدیه برای روز مادر «پاک ترین عشق دنیا»

3- ساعت مچی زنانه / انتخابی شیک برای روز مادر و روز زن

ساعت برای بعضی افراد یکی از اکسسوری هایی است کـه اگر روزی یک مدل ازآن را بر دست نکنند احساس خوبی نخواهند داشت. برخی از افراد دیوانه وار عاشق ساعت ها هستند و عده اي نیز بـه آن تنها بـه چشم یک اکسسوری تزئیناتی زیبا برای مجالس و مهمانی هـای خاص نگاه میکنند و این نکته اي است کـه مشخص میکند باید کدام نوع و سبک از ساعت ها را برای خرید هدیه روز زن درنظر بگیرید.

 

البته افرادی هم هستند کـه این دو را از هم جداسازی کرده اند و برای هر استفاده و هر مکانی ساعت مخصوص خودرا دارند. در هر صورت ساعت گزینه اي است کـه در اکثر موارد نتیجه اي مثبت رقم میزند و شما را برنده بازی میکند. اگر شخصی کـه قصد دادن هدیه بـه وی را دارید بـه روزتر است و با تکنولوژی سرکار دارد می توانید از گزینه جذاب ساعت هـای هوشمند نیز استفاده کنید.

نوشته عاشقانه تبریک روز زن | ایده و خرید هدیه برای روز مادر «پاک ترین عشق دنیا»

4- کارت هدیه – حق انتخاب را هدیه دهید

خوب اگر قصد دارید پول نقد کادو بدهید بهترین کاری کـه از دستتان بر می‌آید این است کـه سلیقه داشته باشید و بـه اصطلاح تمیز کار کنید. یک کارت هدیه بـه عنوان هدیه برای روز مادر و یا روز زن میتواند هم جنبه مالی و هم بعد روانی خوبی داشته باشد. با اعطای کارت هدیه در واقع شما هم مادیات را هدیه داده اید و هم حق انتخاب بـه طرف مقابل خود هدیه کرده‌اید.

 

این نکته برای بیشتر بانوان نکته بسیار مهمی است. البته اگر می خواهید تنبل و سهل انگار درنظر گرفته نشوید قید پاکت پول را بزنید و سعی کنید کـه حتماً از کارت هدیه استفاده کنید. می توانید بر روی کارت هدیه نیز جمله اي بـه سلیقه خود درج کنید. «خواهش میکنیم دراین قسمت بـه شدت احتیاط کنید».

 

5- بلوز زنانه و شومیز

انتخابی متفاوت، زیبا و کاربردی در پیش رو دارید، اگر بـه بلوز زنانه و شومیز فکر کنید. خوب طبیعی است کـه هر شخصی از لباس خوشش می‌آید. فقط باید کمی با سلیقه مادر یا همسر خود آشنا باشید تا بتوانید بهترین انتخاب را داشته باشید. میتوانید درکنار آن از اقلام آرایشی نیز استفاده کنید تا کادوی شما از تنوع بسیار خوبی برخوردار شود و با اینکار آنرا کامل تر کنید.

 

6- کالاهای برقی برای زیبایی موی سر

و آخرین گزینه مناسبی کـه ما دراین مطلب بـه شما پیشنهاد میکنیم، وسیله هـای برقی مراقبت و زیبایی مو میباشد. امتیاز این دسته از کادو ها تنوع آن است. میتوانید هر یک از محصولات برقی مانند اتومو، سشوار، سشوار چرخشی، برس سشواری، فرکننده هـای اتوماتیک، بابلیس، برس هـای حرارتی و دیگر محصولات مرتبط با این کالاها را تهیه کرده و بـه عنوان کادوی روز مادر و روز زن هدیه بدهید.

 

دراین محصولات نیز هم تنوع قیمتی فراوانی وجوددارد، و هم تنوع محصولات بیداد میکند. بنابر این نیاز شخص مورد نظر را درنظر بگیرید و با توجه بـه آن اقدام بـه خرید کنید. دلیل آن هم این است کـه برای مثال، دو شماره دستگاه فرکننده اتوماتیک طبق معمولً بـه درد کسی نمی خورد.

نوشته عاشقانه تبریک روز زن | ایده و خرید هدیه برای روز مادر «پاک ترین عشق دنیا»

ایده‌ هـای جذاب بـه روش تکنولوژی برای هدیه روز مادر

 

1-. قاب عکس دیجیتال

برای همه ی ي ما دیدن عکس ها و مرور خاطراتی کـه با آن‌ها داشته‌ایم همیشه لذت بخش بوده است. شما هم میتوانید با تهیه کردن یک قاب عکس دیجیتال لذت مرور همیشگی عکس‌ها و خاطرات شیرین آن‌را بـه مادر یا همسر خود هدیه دهید. قیمت قاب عکس‌هـای دیجیتال چیزی حدود 300 تا 400 هزار تومان است.

نوشته عاشقانه تبریک روز زن | ایده و خرید هدیه برای روز مادر «پاک ترین عشق دنیا»

2- ماشین‌ ظرفشویی

بانوان زیادی از شستن ظرف‌ها گلایه دارند و آن‌را کاری بیهوده و تکراری می‌دانند. پس با این حساب خرید یک اتومبیل ظرفشویی شیک ودر عین حال جدید می تواند بانوی منزل شما را بسیار خوشحال کند. درنظر داشته باشید ماشینی تهیه کنید کـه تا حد امکان از فناوری‌هـای جدید در آن استفاده شده باشد تا بهترین خرید را انجام داده باشید.

 

البته توجه بـه میزان مصرف و تعداد اعضای خانواده هم بسیار مهم و ضروری مي نماید. قیمت ماشین ظرفشویی از حدود 3 میلیون تومان شروع می‌شود و تا 5.5 میلیون تومان نوسان دارد کـه آن هم بستگی بـه سال تولید و فناوری موجود در آن دارد.

نوشته عاشقانه تبریک روز زن | ایده و خرید هدیه برای روز مادر «پاک ترین عشق دنیا»

3ـ دستگاه فشارسنج دیجیتال

اگربه دنبال هدیه‌اي کاربردی برای مادر خود هستید از دستگاه فشار سنج دیجیتال غافل نشوید. دیگر زمان کار با فشار سنج‌هـای قدیمی بـه پایان رسیده و با خرید فشار سنج دیجیتال میتوانید از پیشرفت تکنولوژی بهره ببرید ودر عین حال با خیالی آسوده فشار خون عزیزان خودرا بگیرید. قیمت دستگاه فشار سنج دیجیتال با توجه بـه کارایی و فناوری موجود در آن بین 300 تا 500 هزار تومان در نوسان است.

نوشته عاشقانه تبریک روز زن | ایده و خرید هدیه برای روز مادر «پاک ترین عشق دنیا»

4ـ دستگاه تصفیه هوا

هوا، ماده‌اي گرانبهاست کـه دائما در حال تنفس آن هستیم و با توجه بـه افزایش آلودگی هوا باید بیشتر مراقب هوایی کـه تنفس میکنیم باشیم، خوشبختانه مثل همیشه تکنولوژی بـه کمک ما آمده و این مشکل را تا حدودی رفع کرده است. حتماً می‌پرسید چطور؟ پاسخ شما این است، دستگاه تصفیه هوا. شما با تهیه دستگاه تصفیه هوا می توانید هوایی تازه بـه اعضای خانواده خود هدیه دهید و نفسشان را تازه کنید. قیمت این هوای تازه هم از حدود 700 هزار تومان شروع می شود و تا حدود 3 میلیون تومان در نوسان است.

نوشته عاشقانه تبریک روز زن | ایده و خرید هدیه برای روز مادر «پاک ترین عشق دنیا»

5- ترازوی دیجیتال

برکسی پوشیده نیست کـه تناسب اندام و داشتن وزنی ایده‌ال برای خانم ها بسیار مهم است. با این حساب چـه فرصتی بهتر از این‌کـه از فناوری‌هـای جدید بهره بگیریم و ترازویی دیجیتالی برای همسر عزیزتر از جان‌تان تهیه کنید تا با هر بار استفاده ازآن بـه یاد شما بیفتد و سریع تر بـه وزن ایده‌آ‌ل برسد، این هم جادوی عشق دیگر چـه می‌شود کرد! قیمت ترازوی دیجیتال از حدود ۳۰ هزار تومان شروع و بـه حدود ۶۰۰ هزار تومان هم میرسد.

نوشته عاشقانه تبریک روز زن | ایده و خرید هدیه برای روز مادر «پاک ترین عشق دنیا»

6- لوازم مدرن ورزشی

با ماشینی شدن زندگی امروزی تمایل مردم برای ورزش کردن هم بیشتر شده است. این مسئله در بین خانم ها بیشتر طرفدار دارد بـه خصوص این‌کـه بانوان تناسب اندام برایشان اهمیت بیشتری دارد. بدیهی است هرکاری ابزاری مورد نیاز خودرا طلب میکند و داشتن وسائل ورزشی پیشرفته و مجهز هم از این قائده مستثنی نیست.

 

لوازم‌هـای ورزشی دیجیتال زیادی را در بازار شاهد هستیم، از تردمیل گرفته تا مچ‌بندهای هوشمند کـه هم زمان ضربان قلب و فشار خون شما را نشان میدهند گزینه مناسبی برای هدیه روز مادر بـه‌حساب می آیند. این لوازم مدرن ورزشی از 300 هزار تومان بـه بالا در بازار پیدا می شوند.

نوشته عاشقانه تبریک روز زن | ایده و خرید هدیه برای روز مادر «پاک ترین عشق دنیا»

7- گوشی هوشمند

اگر قصد هدیه گوشی هوشمند بـه عزیز خود دارید از دو یا سه هفته قبل بـه صورت نامحسوس سعی کنید سلیقه وی را دراین زمینه جویا شوید تا آسان‌تر گوشی باب میل وی خریداری کنید. هزینه‌اي کـه برای خرید گوشی باید درنظر بگیرید از 800 هزار تومان بـه بالا است.

نوشته عاشقانه تبریک روز زن | ایده و خرید هدیه برای روز مادر «پاک ترین عشق دنیا»

8ـ گل، گل، گل

از خرید گل غافل نشوید. بـه جرات میتوان گفت بانویی را نمی توان پیدا کرد کـه گل دوست نداشته باشد. شاید بگویید قصد خرید کادویی دیجیتالی دارید پس گل نمی تواند نقشی داشته باشد. سخت در اشتباه هستید پاسخ شما دو جواب دارد. اول این‌کـه هر کادویی کـه تهیه کنید میتوانید در کنارش شاخه گلی هم بـه عزیز دل تان هدیه دهید و پاسخ دوم این‌کـه فناوری آنقدر پیشرفت کرده است کـه میتوانید گلهای دیجیتال خریداری کنید.

 

تعجب نکنید گلهای دیجیتالی کـه کـه دارای ریموت هستند کـه رنگ آنرا میتوان تغییر داد و میزان نور آن‌ها را میتوان کم یا زیاد کرد بدون این‌کـه نیاز بـه نگه داری خاصی داشته باشند. قیمت این نوع گل‌‌هـای دیجیتالی هم از 50 هزار تا 20 هزار تومان متغییر است. پس گل را فراموش نکنید.

نوشته عاشقانه تبریک روز زن | ایده و خرید هدیه برای روز مادر «پاک ترین عشق دنیا»

9ـ گجت‌ هـای آشپزخانه

درست است کـه زندگی ماشینی امروزی دغدغه‌هـای ‌خاص خودرا دارد ولی باید قبول کرد ورود تکنولوژی بـه آشپزخانه‌ها هم کمک شایانی بـه بانوان در انجام کارهای روزمره دارد. گوشت‌کوب‌برقی، خرد‌کن، غذاساز را میتوان از تجهیزات مدرنی دانست کـه زمان زیادی را برای بانوی منزل صرفه جویی می کنند. برای خرید هر کدام از این گجت‌ها نیاز بـه صرف هزینه زیادی نیست. قیمت این نوع محصولات از حدود ۱۵۰ هزار تومان شروع می شود کـه با توجه بـه گستردگی نوع محصول و شرکت تولید کننده آن متغییر است.

نوشته عاشقانه تبریک روز زن | ایده و خرید هدیه برای روز مادر «پاک ترین عشق دنیا»

10- کارت هدیه

اگر تمام مطلب بالا را با ما همراه بودید ودر انتها بازهم نتوانستید گزینه‌اي را برای خرید انتخاب کنید هیچ نگران نباشید زیرا فناوری این جا هم بـه کمک شما آمده تا در نهایت بتوانید بهترین انتخاب را داشته باشید. اگر گزینه خاصی مد نظرتان نیست بهتر است خرید را بـه عهده عزیز خود گذاشته و علاوه بر هدیه‌اي کـه بـه او می دهید لذت خرید را هم بـه وی هدیه دهید.

 

با اینکار مطمئن خواهید شد همسر یا مادرتان چیزی را تهیه خواهد کرد کـه صد در صد طبق میل خودش است و از طرفی شما هم از سردرگمی در خرید آسوده میشوید.در پایان امیدواریم با الهام گرفتن از ایده‌هایی کـه در سایت پارس ناز بـه آن‌ها اشاره کردیم خریدی آسان و شیک ودر عین‌حال دلپذیر داشته باشید و دل همسر یا مادر عزیزتر از جان خودرا شاد کنید. پیشاپیش هم روز مادر و زن را بـه تمامی بانوان سرزمینمان شادباش میگوییم.

نوشته عاشقانه تبریک روز زن | ایده و خرید هدیه برای روز مادر «پاک ترین عشق دنیا»

اس ام اس ولادت حضرت فاطمه «س» و روز مادر

باز از چمن داور، یک غنچه نمایان شد

از یمن قدوم او عالم همه ی ي بستان شد برخیز نما شادی، ایام سرور آمد 

چون باز دری بر خلق از روضه ي رضوان شد

.

.

میلاد اس ام اس ولادت حضرت فاطمه و روز مادر عالم شده خوشبو از گلشن خدیجه 

خندد گل محمد در دامن خدیجه آنان کـه دیده بستند از خدمت خدیجه 

کی می توان ببینند این عزت خدیجه 

 

نوشته عاشقانه تبریک روز زن | ایده و خرید هدیه برای روز مادر «پاک ترین عشق دنیا»

 

دوش از سرور غیبم *

بر گوش دل ندا شد گفتا زجای برخیز، *

عالم پر از صفا شد ظاهر فروغ زهرا «س» **

**از بیت مصطفی شد**

.

.

سرای احمد امشب رشک طور است

زمین و آسمان غرق سرور است نهد پا در جهان دخت محمد «ص»

بـه راهش از جهان گلریز حور است

 

نوشته عاشقانه تبریک روز زن | ایده و خرید هدیه برای روز مادر «پاک ترین عشق دنیا»

 

مادر ، تک واژه اي ست زیب

مادر ، عین زیبایی ست و البته کـه زیباتر از زیبایی چیزی نیست

قلب بزرگ خدا در سینه ي مادران می‌تپد

مادر ، دستی بر گهواره دارد و دستی در دست خدا

آن گاه کـه مادر، گهواره را تکان می‌دهد

.

.

میلاد حضرت بتول و هدیه آسمانی خدا بـه رسول،

بانوی ملکوت و جبروت،

حضرت صدیقه طاهره «س» گرامی باد.

 

نوشته عاشقانه تبریک روز زن | ایده و خرید هدیه برای روز مادر «پاک ترین عشق دنیا»

 

السلام اي درخت نور بر تنت همیشه رخت نور

اي الهه وفا و عشق اي تو خوبی و صفا و عشق

پاکی از وجود پاک توست عشق قلب سینه چاک توست

**روز مادر مبارک**

.

.

عالم شده خوشبو از گلشن خدیجه

خندد گل محمد در دامن خدیجه

آنان کـه دیده بستند از خدمت خدیجه

کی می توان ببینند این عزت خدیجه

میلاد دختر نبوت، همسر ولایت ، مادر امامت

**بر شما خجسته باد**

 

نوشته عاشقانه تبریک روز زن | ایده و خرید هدیه برای روز مادر «پاک ترین عشق دنیا»

 

رسول االله را باشد دو قرآن صامت و ناطق

کتابِ صامتش قرآنِ کتاب دیگرش زهرا

سلام هر زن آزادهِ و هر مرد آزادهِ

بر آن بانو کـه باشد در ولایتِ رهبرش زهرا

میلاد حضرت فاطمه «س» خجسته باد

*روز مادر مبارک*

 

مطالب مرتبط :

کاملترین اس ام اس های روز مادر ، روز زن

انشا روز مادر | بهترین انشاء برای تبریک روز مادر و روز زن +عکس

اس ام اس و عکس پروفایل روز مادر |زیباترین اشعار و جملات تبریک روز مادر

45 عکس پروفایل تبریک روز مادر |زیباترین عکس نوشته تبریک روز مادر «سری جدید»

متن و عکس نوشته های غمناک برای مادران فوت شده

روز زن و مادر سال 96 |تاریخ دقیق روز زن و مادر سال 96 چه روزی است؟

جدیدترین اس ام اس تبریک روز مادر و همسر ، روز زن

درباره تاریخچه روز مادر ، روز زن