پارس ناز پورتال

رزرو آنلاین هتل
قاصدک 24

اعراب با خودروهای لوکس در حال جولان و خودنمایی در خیابان ها

اعراب با خودروهای لوکس در حال جولان و خودنمایی در خیابان ها

 اعراب با خودروهای لوکس در حال جولان و خودنمایی در خیابان ها بعضی از این ثروتمندان عرب به ویژه در فصل تابستان از خودروهای مسابقه در خیابان های لندن استفاده می کنند که صدای زیادی دارد.

 

گشت زنی ثروتمندان عرب با خودروهای گران قیمت در خیابان های لندن باعث نارضایتی ساکنان پایتخت انگلیس شده است.گشت زنی ثروتمندان کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس با خودروهای گران قیمت در خیابان های شلوغ لندن خشم انگلیسی ها را برانگیخته است.

 

بعضی از این ثروتمندان عرب به ویژه در فصل تابستان از خودروهای مسابقه در خیابان های لندن استفاده می کنند که صدای زیادی دارد. شهرداری های چند منطقه لندن قصد دارند با تصویب قوانین جدید با صدای اگزوز و صدای بلند موسیقی این خودروها که باعث نارضایتی ساکنان این شهر شده است، مقابله کنند.جریمه و توقیف خودرو از جمله مجازات ها برای رانندگان این خودروها خواهد بود.

 

اعراب با خودروهای لوکس در حال جولان و خودنمایی در خیابان ها

جولان اعراب با خودروهای لوکس

اعراب با خودروهای لوکس در حال جولان و خودنمایی در خیابان ها

جولان اعراب با خودروهای لوکس(1)

اعراب با خودروهای لوکس در حال جولان و خودنمایی در خیابان ها

خودروهای لوکس عرب ها

اعراب با خودروهای لوکس در حال جولان و خودنمایی در خیابان ها

 اعراب با خودروهای لوکس