پارس ناز پورتال

قاصدک 24

خبر جنجالی قاتل جدید 10 قتلی در روسیه

خبر جنجالی قاتل جدید 10 قتلی در روسیه

خبر جنجالی قاتل جدید 10 قتلی در روسیه ، این گروه که به قاتل های سریالی  جدید روسیه معروف شده اند در نیمه شب بر روی زمین میخ های مخصوص پنچری پخش میکنند و بعد از اینکه ماشین متوقف شد به ماشین حمله و کسانی که در ان هستند را به قتل میرسانند.

 

این گروه بین مردم به “جانی های تنهای جاده” معروف شده اند ابتدا تایر ماشین را با استفاده از این میخ های پنچری میترکانند و سپس همه را به قتل میرسانند.

 

گفته میشود که هدف ان ها از این قتل ها دزدی نیست.جالب اینجاست که ان ها گواهینامه افرادی که میکشند را بر میدارند ولی به هیچ وجه به پول و وسایل قیمتی ان ها کاری ندارند.

 

با وجود اینکه ۱۵ ماه از اولین فعالیت ان ها در جاده های روسیه میگذرد ولی پلیس موفق به پیشرفت در این پرونده نشده است.

 

اولین قربانی این گروه پسر ۲۹ ساله ای بود که همراه همسرش در حال عبور از جادهه های حومه مسکو بود که به ان ها حمله میشود و پسر با شلیک گلوله در ناحیه سر کشته میشود و زن هم با وجود شلیک به سینه اش زنده می ماند.

خبر جنجالی قاتل جدید 10 قتلی در روسیه

خبر جنجالی قاتل جدید 10 قتلی در روسیه

خبر جنجالی قاتل جدید 10 قتلی در روسیه

خبر جنجالی قاتل جدید 10 قتلی در روسیه