پارس ناز پورتال

رزرو آنلاین هتل
قاصدک 24

انجام عمل مغز و نواختن ویولن در حین عمل توسط بیمار + عکس

انجام عمل مغز و نواختن ویولن در حین عمل توسط بیمار + عکس

انجام عمل مغز و نواختن ویولن در حین عمل توسط بیمار  ، یک ویولنیست بزرگ که برای کنسرت های بزرگی ویولن زده است دچار تومور وزائده ای در مغز خود میشود و جراحان هم از او میخواهند برای اینکه مکان دقیق زائده ی مغزی او مشخص شود او در حین عمل به نواختن ویولن‬‎ بپردازد.

 

راجر فریسچ ویولن نواز معروف امرکایی است که کنسرت های بزرگی در سراسر دنیا بخصوص در مینوستای امریکا داشته است.او در سال ۲۰۰۹ متوجه حضور تومور در ناحیه ای از مغزش میشود که وظیفه فزستادن و دریافت سیگنال از تمام اعضای بدن است.

انجام عمل مغز و نواختن ویولن در حین عمل توسط بیمار + عکس

شاید اگر کار و حرفه دیگری داشت تومور در این ناحیه از مغز زیاد برایش مهم نبود ولی با توجه به این که یک ویولن زن کنسرا است این بیماری میتوانست اینده کاری او را به خطر بیندازد.

 

به همین دلیل او و دکترش تصمیم گرفتند که او را عمل کنند.برای عمل او باید الکترودی در نقطه ای از مغز گذاشته میشد که دچار تومور شده است.برای پیدا کردن این نقطه اقای راجرز مجبور بود تا در حین عمل ویولن بزند تا این نقطه توسط الکترود پیدا شود.

 

عمل اصلی او در پاییز انجام میشود ولی هم اکنون در محل تومور او الکترودی قرار داده شده است که باعث میشود تومور او تقریبا هیچ تاثیری بر کار او نداشته باشد.از زمان گذاشته شدن الکترود او به کارش برگشته است و چندین کنسرت و یک کنسرت کامل نیز اجرا کرده است.

انجام عمل مغز و نواختن ویولن در حین عمل توسط بیمار + عکس

انجام عمل مغز و نواختن ویولن در حین عمل توسط بیمار + عکس