جستجو در پارس ناز

طریقه دکوپاژ و زیبا سازی شمع های ساده مخصوص هفت سین +عکس

مجموعه : دکوراسیون
طریقه دکوپاژ و زیبا سازی شمع های ساده مخصوص هفت سین +عکس

طریقه دکوپاژ و زیبا سازی شمع های ساده مخصوص هفت سین +عکس,دکو پاژ روی شمع به چند روش انجام می شود که اولی آن با کمک حرارت هست.
طریقه دکوپاژ و زیبا سازی شمع های ساده مخصوص هفت سین +عکسیک شمع ساده ،دستمال کاغذی طرح دار،یک قاشق و یک منبع حرارتی تنها چیزهایی  که برای خلق این هنر زیبا مورد نیاز است!
برای شروع لایه طرح دار دستمال را از لایه  ساده جدا کنید.
طریقه دکوپاژ و زیبا سازی شمع های ساده مخصوص هفت سین +عکسطرح مورد نظرتان را بدون قیچی و به صورت نامنظم برش بزنید.

طریقه دکوپاژ و زیبا سازی شمع های ساده مخصوص هفت سین +عکسپشت قاشق را حرارت بدهید.
طریقه دکوپاژ و زیبا سازی شمع های ساده مخصوص هفت سین +عکسدستمال را با کمک حرارت قاشق به شمع بچسبانید.
طریقه دکوپاژ و زیبا سازی شمع های ساده مخصوص هفت سین +عکسروی کار را اسپری براق کننده بزنید.
طریقه دکوپاژ و زیبا سازی شمع های ساده مخصوص هفت سین +عکسبا خمیر دور گیر قسمت هایی از طرح را برجسته کنید.