جستجو در پارس ناز

قتل مادر توسط دختر حامله 17 ساله اش + عکس

قتل مادر توسط دختر حامله 17 ساله اش + عکس

قتل مادر توسط دختر حامله 17 ساله اش ، ;یک دختر ۱۷ ساله سیاه پوست که در دوران حاملگی خود هم هست مادر خود را با ضربات چاقو میکشد و سپس دست و پای او را میبندد و در صندوق عقب ماشینش پنهان میکند.نکته جالب اینجاست که همسر ۱۸ ساله او هم دقیقا یک هفته قبل از این قبل مرتکب قتل شده بود.

 

این مرد ۱۸ ساله بعد از اینکه دستگاه GPS جای مقتول را لو می دهد دستگیر میشود.این زوج سکنه ایالت ایندیانا امریکا هستند.مادر ۵۴ ساله او که به قتل رسیده است مهماندار پرواز بوده است.دختر ۱۷ ساله همسرش را متهم به قتل میکند و میگوید که هنگامی که او به خانه امده بود با جنازه خونین و بسته شده ی مادرم روبرو شده ام.

 

مسئول رسیدگی به پرونده میگوید که علاوه بر ضربات چاقویی که باعث مرگ شده است یک ضربه محکم هم به سر زن اصابت کرده است.

قتل مادر توسط دختر حامله 17 ساله اش + عکس

قتل مادر توسط دختر حامله 17 ساله اش + عکس

قتل مادر توسط دختر حامله 17 ساله اش + عکس

قتل مادر توسط دختر حامله 17 ساله اش + عکس