پارس ناز پورتال

خانم گزارشگر با لباس عروس گزارش تهیه می کند (عکس)

خانم گزارشگر با لباس عروس گزارش تهیه می کند (عکس)
اکثر عروس ها انتظار دارند در روز عروسی شان زمین بر وفق مراد آنها بگردد! چن واینگ ، یک گزارشگر تلویزیونی در حین مراسم ازدواجش ناگهان یک زلزله بسیار شدید شروع شد و ناحیه جنوبی چین را تکان داد. به گزارش پارس ناز ولی عروس خانم به جای آنکه وحشت کند، غریزه خبرنگاری اش به سراغش آمده و با همان لباس عروس مستقیم به سراغ کارش رفته تا از صحنه های زلزله گزارش تهیه کند.
 

 این گزارشگر بی باک که وقتی برای عوض کردن لباس عروس و تورش نداشت ،سریع میکرون را به دست گرفته و شروع به توصیف صحنه های ناحیه سیچوان کرد.ویدئو تهیه گزارش این عروس خانم بسیار در شبکه اجتماعی چین بسیار پرطرفدار شده و کاربران روحیه حرفه ای او را تحسین کردند.بر طبق گزارشات بیش از ۵۵۰۰ نفر در این زلزله زخمی شده اند و ۱۹ نفر مفقود شده اند.