پارس ناز پورتال

قاصدک 24

سرانجام تیر اندازی کشور

سرانجام تیر اندازی کشور

فدراسیون تیراندازی با کمان ایران از سوی فدراسیون جهانی رفع تعلیق شد.
به گزارش نامه به نقل از خبرگزاری فارس، فدراسیون تیراندازی با کمان ایران که سال گذشته از سوی فدراسیون جهانی به خاطر برکناری کریم صفایی رئیس وقت فدراسیون از فعالیت‌های بین‌المللی معلق شده بود، رفع تعلیق شد.
این موضوع صبح امروز از طریق پست الکترونیکی مسئولان فدراسیون رسیده و از این پس آنها این فرصت را دارند تا در مسابقات بین‌المللی و میادین جهانی شرکت کنند.
پس از برکناری کریم صفایی حدود 6 ماه محمدعلی شجاعی سرپرستی این فدراسیون را بر عهده داشت که وی نیز از پاییز سال 91 پس از انتخاباتی که برگزار شد ریاست این فدراسیون را بر عهده گرفت.
نکته قابل توجه اینکه با وجود رفع تعلیق تیراندازی با کمان کشورمان، همچنان نام کریم صفایی در سایت فدراسیون جهانی به عنوان رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان ایران به چشم می‌خورد که گویا تا اصلاح اساسنامه فدراسیون تیراندازی با کمان این موضوع ادامه خواهد داشت.