پارس ناز پورتال

قاصدک 24

جایگزین عرق بهار نارنج بجای دیازپام

جایگزین عرق بهار نارنج بجای دیازپام

بهار نارنج آرامش ‌بخش و ضدهیجانات دستگاه عصبی است، سردردهای عصبی و میگرنی را كاهش می‌‌ دهد و تپش نامنظم قلب و اضطراب را از بین می ‌‌برد.

عرق بهار نارنج دارای طبیعت گرم و مقوی جسم و روح است.

پوست نارنج ضد یبوست است و برای افرادی كه معده‌ ی آن ها زیاد ترش می ‌كنند، بهترین دارو است.

مربای بهار نارنج مقوی معده و ضد تشنج است.

عرق بهار نارنج اشتهاآوری قوی است و برای رفع ضعف اعصاب مفید و نشاط آور است و در تسكین ناراحتی‌ های سینه و تپش قلب مؤثر است.

عرق بهار نارنج برای معطر كردن شربت‌ ها استفاده می ‌شود، اعصاب را تقویت و بی ‌خوابی را درمان می‌ كند.

مصرف عرق بهار نارنج تپش نامنظم قلب، تشویش و اضطراب را از بین می ‌‌برد و افرادی كه مشكل اختلال خواب دارند، می ‌توانند پیش از خواب، مقداری عرق بهار نارنج با چای مصرف كنند.

عرق بهار نارنج به جای دیازپام

با توجه به نتایج به دست آمده از یك مطالعه، از بهار نارنج می ‌توان به عنوان یك پیش داروی موثر جهت كاهش اضطراب بیماران قبل از عمل جراحی استفاده كرد.

این مطالعه با هدف مقایسه ی تاثیر عرق بهار نارنج و دیازپام بر اضطراب بیماران قبل از عمل جراحی توسط دكتر محمود اخلاقی، استادیار گروه بیهوشی مركز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشكی شهركرد و جمعی از همكاران انجام شد.

در این مطالعه تعداد 60 بیمار 14 تا 48 ساله ی مراجعه‌ كننده به بیمارستان آیت‌الله كاشانی شهركرد جهت عمل جراحی، انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه 30 نفره تقسیم شدند.

2 ساعت قبل از عمل به گروه یك 100 سی‌ سی عرق بهار نارنج و به گروه 2 محلول یك قرص 5 میلی ‌گرم دیازپام در 100 سی ‌سی آب به صورت خوراكی داده شد.

میزان اضطراب بیماران توسط پرسشنامه اضطراب اسپیل برگر و علائم حیاتی بیماران قبل و 2 ساعت پس از دریافت دارو ثبت شد.

یافته‌ های این پژوهش:

گروه‌ ها از نظر ویژگی ‌های دموگرافیك، نبض و اضطراب قبل از عمل همسان بودند.

میزان اضطراب موقعیتی پس از مصرف دارو در هر دو گروه مصرف ‌كننده ی بهار نارنج و دیازپام كاهش یافت.

مقایسه ی دو گروه تفاوت آماری معنی ‌داری نداشت.

تغییرات تعداد نبض و فشار خون در هر دو گروه قبل و بعد از مصرف دارو تفاوت آماری معنی ‌داری نداشت.