پارس ناز پورتال

قاصدک 24

عکسی کمیاب از دوران قدیم منوچهر نوذری وپسرش ..!

عکسی کمیاب از دوران قدیم منوچهر نوذری وپسرش ..!
 
مرحوم نوذری در کنار پسرش ایرج نوذری در سالهای دور