پارس ناز پورتال

قاصدک 24

پیامک به مناسبت روز مرد (10)

پیامک به مناسبت روز مرد (10)


ای طنین نام تو بر گوش من          ای پناه گریه ی خاموش من

همچو باران مهربان بر من ببار         ای که هستی مثل ابر نو بهار

 

پدر عزیزم روزت مبارک

 

 
اس ام اس تبریک روز پدر

 

 

پدرم

به یمن لطف تو بختم بلند خواهد شد

سرم به خاک رهت ارجمند خواهد شد

لبی که زمزمه درد می کند شب و روز

به یمن روی تو پر نوشخند خواهد شد

روزت مبارک

 

اس ام اس تبریک روز پدر

 

 

 
ای پدر بوی شقایق می دهی          عاشقی را یاد عاشق می دهی

با تو سبزم،گل بهارم،ای پدر        هر چه دارم از تو دارم ای پدر

 

روز پدر مبارک

 

 

 

اس ام اس تبریک روز پدر

 

 

 

پدر دستات برام گهواره بودن     چشات مثل چراغ خــونه من

بجز تو از همـــه دنیا بریدم        کسی رو مثل تو عاشق ندیدم

روزت مبارک پدر عزیزم

 

 

اس ام اس تبریک روز پدر

 

 

 ز گلشن هستی چو خدا دانه ی ما کاشت

بر ریشه ی ما آب،پدر مایه پدر بود

در باغ وجود آفت و نقصان وملالت

در دفع هم آرایه و پیرایه پدر بود

پدرم روزت مبارک

 

 

 

اس ام اس تبریک روز پدر

 

 

پدر جان قسم بجان عزیز ات که هیج گاه

یاد شکوه مند تو إز دل نمی رود

 

تا دامن کفن نکشم زیر پای خاک

نقشی تو هم دمی ز مقابل نمی رود

روزت مبارک

 

 

 

اس ام اس تبریک روز پدر

 

 

چون سایه ی رب بر سر ما سایه پدر بود

برسایه ی رب در صحف همسایه پدر بود

 

ایزد چو بفرمود که او رب صغیر است

در دفتر عشق آیه و سرمایه پدر بود

پدرم روزت مبارک

 

 

روز تولد حضرت علی تنها روز پدر نیست …

روز بزرگداشت مقام مردانگی و انسانیته …

و اون گنجی یه که هر کسی نمی تونه دارای اون باشه …

روز موجودی با محبت به نام پدر ..

پدر عزیزم روزت مبارک