پارس ناز پورتال

قاصدک 24

معرفی جهانی ترین و بزرگترین کشتی کانتینری

معرفی جهانی ترین و بزرگترین کشتی کانتینری

کشتی باری موسوم به Emma متعلق به مائرسک بزرگترین کشتی کانتینری جهان است که 397 متر طول دارد وبه اندازه ساختمان 12 طبقه می توان کانتینر در آن قرار داد.کشتی در سال 2006 به آب انداخته شده و این بزرگترین کشتی کانتینری جهان است که تاکنون ساخته شده است.با این کشتی می توان 170794 تن بار حمل کرد.

قدرت تولیدی موتورهای این کشتی 109000 اسب بخار معادل 1156 اتومبیل است.یاکوب واگنر در سفری همراه با این کشتی، عظمت آن را به تصویر کشیده است.


معرفی جهانی ترین و بزرگترین کشتی کانتینری
 

معرفی جهانی ترین و بزرگترین کشتی کانتینری
 

معرفی جهانی ترین و بزرگترین کشتی کانتینری
 

معرفی جهانی ترین و بزرگترین کشتی کانتینری
 

معرفی جهانی ترین و بزرگترین کشتی کانتینری
 

معرفی جهانی ترین و بزرگترین کشتی کانتینری