پارس ناز پورتال

رزرو آنلاین هتل
قاصدک 24

خرچنگ عجیب 2 رنگ (عکس)

خرچنگ عجیب 2 رنگ (عکس)
ماهی گیران آمریکایی خرچنگی را از آب گرفتند که نصفی از بدن آن نارنجی و نصف دیگر قهوه ای است.محققان می گویند احتمال یافتن چنین موجوداتی یک در ۵۰ میلیون است.