پارس ناز پورتال

قاصدک 24

گربه ای که انگار زاده انسان است (عکس)

گربه ای که انگار زاده انسان است (عکس)
این گربه ی بامزه که نیکی ماگی نام دارد، می تواند بر روی پاهای عقبی خود بایستد و مانند انسان بر روی صندلی بنشیند. نیکی گربه ای است که در روسیه زندگی می کند و پس از ارسال عکس هایی ار رفتارهای عجیب او توسط صاحبش، تلویزیون روسیه او را نشان داده است.

صاحب این گربه، ویترامی گوید: نیکی از بچگی قادر بود که بنشیند و بر روی پاهای عقبی خود بایستد.