پارس ناز پورتال

قاصدک 24

عکس های جدید خرم سلطان (مریم اوزرلی) در فیس بوکش

عکس های جدید خرم سلطان (مریم اوزرلی) در فیس بوکش
 
در یکی از عکسها مریم را در کنار همسر سابقش مشاهده می کنید.همچنین در عکس دیگری طرفدارانش را مشاهده می کنید که پس از جدایی او از سریال حریم سلطان با پلاکارد مریم برگرد مشاهده می کنید.
 

 

عکس های جدید خرم سلطان (مریم اوزرلی) در فیس بوکش
 

 

عکس های جدید خرم سلطان (مریم اوزرلی) در فیس بوکش
 

 

عکس های جدید خرم سلطان (مریم اوزرلی) در فیس بوکش
 

 

عکس های جدید خرم سلطان (مریم اوزرلی) در فیس بوکش
 

 

عکس های جدید خرم سلطان (مریم اوزرلی) در فیس بوکش
 

 

عکس های جدید خرم سلطان (مریم اوزرلی) در فیس بوکش
 

 

عکس های جدید خرم سلطان (مریم اوزرلی) در فیس بوکش
 

 

عکس های جدید خرم سلطان (مریم اوزرلی) در فیس بوکش
 
طرفداران مریم اوزرلی و درخواست برگشت او به سریال حریم سلطان
 

 

عکس های جدید خرم سلطان (مریم اوزرلی) در فیس بوکش