پارس ناز پورتال

قاصدک 24

عکس های جالب از سلاح های جنگی در زیر دریا

عکس های جالب از سلاح های جنگی در زیر دریا
کشتی تجاری بریتانیا در سال 1941 توسط بمب افکن های آلمان مورد حمله قرار گرفت و به قعر دریا ی سرخ رفت.کشتی تجاری اس اس دیستلگورم حامل تجهیزات جنگی شامل سلاحهای جنگی مختلف، کامیون، موتورسیکلت و غیره بود که مورد هدف جنگنده ای المانی قرار گرفت و غرق شد.اکنون که 60 سال از ان واقعه می گذرد سواحل دریای سرخ واقع در مصر به مکان بسیار جذاب برای غواصان تبدیل شده است.افراد مختلف می توانند با گرفتن مجوز دولتی از این مناظر دیدن نمایند.
 

 

عکس های جالب از سلاح های جنگی در زیر دریا
 

عکس های جالب از سلاح های جنگی در زیر دریا
 

عکس های جالب از سلاح های جنگی در زیر دریا
 

عکس های جالب از سلاح های جنگی در زیر دریا
 

عکس های جالب از سلاح های جنگی در زیر دریا
 

عکس های جالب از سلاح های جنگی در زیر دریا
 

عکس های جالب از سلاح های جنگی در زیر دریا
 اختصاصی پارس ناز