پارس ناز پورتال

قاصدک 24

مردی هنرمند در نمایشگاه مجسمه های کشدار در نیویورک

مردی هنرمند در نمایشگاه مجسمه های کشدار در نیویورک
 
لی هونگبو، مرد هنرمند چینی از 9 ژانویه نمایشگاهی انفرادی را با عنوان اسبابی برای مطالعه در گالری کلین سان نیویورک دایر کرده است. مجسمه های سفید رنگی که در این گالری به نمایش گذاشته شده اند در نگاه اول سخت و محکم به نظر می رسند، اما آنها نه از گچ ساخته شده اند و نه از خاک رس، بلکه توده ای از هزاران تکه کاغذ ریزی هستند که می توان همچون فنری کششان داد و رهایشان کرد تا مجسمه به حالت اولیه خود باز گردد. خلاقیت جدید این هنرمند چینی در آنسوی اقیانوس آرام با استقبال بسیار مواجه شده است.
 

مردی هنرمند در نمایشگاه مجسمه های کشدار در نیویورک
 

مردی هنرمند در نمایشگاه مجسمه های کشدار در نیویورک
 

مردی هنرمند در نمایشگاه مجسمه های کشدار در نیویورک
 

مردی هنرمند در نمایشگاه مجسمه های کشدار در نیویورک
 

مردی هنرمند در نمایشگاه مجسمه های کشدار در نیویورک
 

مردی هنرمند در نمایشگاه مجسمه های کشدار در نیویورک
 

مردی هنرمند در نمایشگاه مجسمه های کشدار در نیویورک
 
 

اختصاصی پارس ناز