پارس ناز پورتال

قاصدک 24

ازدواج عجیب این زن پیر حتی به قیمت از دست دادن فرززندان و کل ثروتش

ازدواج عجیب این زن پیر حتی به قیمت از دست دادن فرززندان و کل ثروتش
خانم دوشس آلبا، یکی از ثروتمند ترین زنان اسپانیا، برای رسیدن به عشق خود همه را شوکه کرد و باعث جنجال خبری در اسپانیا شده است. دوشس 85 ساله آلبا، ثروت او 5 میلیارد برآورد میشود، حاضر شده به خاطر ازدواج با عشقش از تمام ثروت و دارایی خود چشم پوشی کند.
 
ازدواج عجیب این زن پیر حتی به قیمت از دست دادن فرززندان و کل ثروتش
 
پارس ناز : شش فرزند این دوشس از تصمیمات مادرشان برای ازدواج با یک شهروند معمولی که 24 سال از او جوانتر است تعجب کرده اند و مخالف ازدواج مادر خود هستند. ماریا برای اثبات آنکه آلفونسو دیاز به خاطر پول با او ازدواج نمی کند قصد دارد تمام دارایی های خود را در اختیار فرزندانش قرار دهد. دوشس آلبا اظهار داشته بود: هیچ چیز جز من برای آلفونسو اهمیت ندارد.
 
هر شش فرزند دوشس از همسر اول او پدرو لوئیس دُ ایروجوی آرتازکوز پسر دوک ساتومار هستند که در سال 1972 درگذشت. پس از آن او در سال 1978 با یک کشیش ازدواج کرد که او نیز در سال 2001 جان سپرد. دیاز چندین سال است که به عنوان یک دوست خانوادگی به حساب می آید و از سال 2008 نیز شایعاتی مبنی بر ازدواج آن ها به گوش میرسید ولی فرزندان او همیشه مخالف ازدواج آن ها بوده اند.
 
ازدواج عجیب این زن پیر حتی به قیمت از دست دادن فرززندان و کل ثروتش
 
حال با تصمیم ازدواج این دو نفر هیچ مشخص نیست که آیا فرزندان و نوه های دوشس درجشن عروسی حاضر خواهند یا نه. همچنین به گزارش پارس ناز به نقل از یوکی گاردین دوشس آلبا برای راضی کردن فرزندان و 8 نوه خود به هر یک از آنها یک قصر هدیه داده است.