پارس ناز پورتال

قاصدک 24

كثیف ترین مرد جهان + عکس

كثیف ترین مرد جهان + عکس
كثیف ترین مرد دنیا
Kailash Singh نام فردی است كه میتواند ادعا كند كثیف ترین مرد روی زمین است. او به مدت 35 سال است كه از رفتن به حمام و اصلاح اجتناب كرده است. طول ریش هایش به 180 سانتیمتر میرسد.
كثیف ترین مرد جهان + عکس
كثیف ترین مرد جهان + عکس