پارس ناز پورتال

قاصدک 24

عکاسی حرفه ای و شگفت انگیز از پرندگان

عکاسی حرفه ای و شگفت انگیز از پرندگان
ده عکس الهام بخش زیر از پرندگان را بببنید که مرغ ماهیخوار به تعداد زیاد در آنها دیده می شود. من اسم عکاس را نمی دانم اما شجاعت او را تحسین می کنم. شما می توانید عکس های بیشتر را در سایت عکاس با اسم مستعار virako4a ببینید. عکس پرنده ها به صورت زنده گرفته شده که هم در حال پروازند و هم در همان زمان در هوا معلق مانده اند. تفاوت پرنده ها موضوع را جالب تر می سازد و با اینکه من حتی اسم این پرنده ها را نمی دانم در نوع خود، کوچک و بزرگ و با رنگ های متفاوت روشن و تیره، زیبا هستند. شما هم حتما این ذهن خلاقه را دوست دارید که یک روز به پارک رفته و با یک سری عکس پرنده که هم دراماتیک و هم زیبایند به خانه برگشته است.

عکاسی از پرندگان- غذا خوردن پرنده از دست عکاس


عکاسی حرفه ای و شگفت انگیز از پرندگان

پرنده های دریایی زیادی به دنبال یک وعده غذای مجانی هستند

عکاسی حرفه ای و شگفت انگیز از پرندگان 
پرنده های رنگارنگ برای قاپیدن نان از دست عکاس به سرعت پایین می آیند.
 
عکاسی حرفه ای و شگفت انگیز از پرندگان 
پرنده با چنگال هایش نان را گرفته است

عکاسی حرفه ای و شگفت انگیز از پرندگان

عکاسی حرفه ای و شگفت انگیز از پرندگان

عکاسی حرفه ای و شگفت انگیز از پرندگان

عکس زیبایی از مرغ دریایی که برای خوردن غذا پایین آمده.

عکاسی حرفه ای و شگفت انگیز از پرندگان
 
عکاسی حرفه ای و شگفت انگیز از پرندگان

این عکس های زیبا و شگفت انگیز علاقه حیوان  و انسان را نشان می دهد که بدون متوسل شدن به خشونت و با تکیه بر زیبایی طبیعت گرفته شده اند. من واقعا چنین عکس هایی را تحسین می کنم و دوست دارم این عکاس بااستعداد را ببینم.