پارس ناز پورتال

قاصدک 24

بهترین لحظات عاشقانه زندگی از دید چارلی چاپلین

بهترین لحظات عاشقانه زندگی از دید چارلی چاپلین

بهترین لحظات زندگی
(از نگاه چارلی چاپلین)


*************************
***

To fall in love .
عاشق شدن

 

To laugh until it hurts your stomach
آنقدر بخندی که دلت درد بگیره .

 

To find mails by the thousands when you return from a vacation
بعد از اینکه از مسافرت برگشتی ببینی
هزار تا نامه داری .

 

To go for a vacation to some pretty place
برای مسافرت به یک جای خوشگل بری .

 

To listen to your favorite song in the radio
به آهنگ مورد علاقت از رادیو گوش بدی .

 

To go to bed and to listen while it rains outside
به رختخواب بری و به صدای بارش بارون گوش بدی .

 

To leave the Shower and find that
the towel is warm!
از حموم که اومدی بیرون ببینی حو له ات گرمه !

 

To clear your last exam .
آخرین امتحانت رو پاس کنی .

 

To receive a call from someone, you don’t see a
lot, but you want to .
کسی رو که معمولا زیاد نمی بینیش ولی دلت
می خواد ببینیش بهت تلفن کنه .

 

To find money in a pant that you haven’t used
since last year .
توی جیب شلواری که از سال گذشته ازش استفاده
نمی کردی پول پیدا کنی .

 

To laugh at yourself looking at mirror, making
faces !!!
برای خودت تو آینه شکلک در بیاری و
بهش بخندی !!!

 

Calls at midnight that last for hours .
نیمه شب تلفن داشته باشی که ساعتها هم
طول بکشه .

 

To laugh without a reason .
بدون دلیل بخندی .

 

To accidentally hear somebody say something good
about you .
بطور تصادفی بشنوی که یه نفر داره
از ت تعریف می کنه .

 

To wake up and realize it is still possible to sleep
for a couple of hours !
از خواب پاشی و ببینی که چند ساعت دیگه
هم می تونی بخوابی !

 

To hear a song that makes you remember a special
person .
آهنگی رو گوش کنی که شخص خاصی رو به یادت
می یاره .

 

To be part of a team .
عضو یک تیم باشی .

 

To watch the sunset from the hill top .
از بالای تپه به غروب خورشید نگاه کنی .

 

To make new friends .
دوستهای جدید پیدا کنی .

 

To feel butterflies!
In the stomach every time
that you see that person !
وقتی “اونو” میبینی دلت هری
بریزه پایین !

 

To pass time with
your best friends .
لحظات خوبی رو با دوستانت سپری کنی .

 

To see people that you like, feeling happy .
کسانی رو که دوستشون داری خوشحال ببینی .

 

See an old friend again and to feel that the things
have not changed .
یه دوست قدیمی رو دوباره ببینی و
ببینی که فرقی نکرده .

 

To take an evening walk along the beach .
عصر که شد کنار ساحل قدم بزنی .

 

To have somebody tell you that he/she loves you .
یکی رو داشته باشی که بدونی دوستت داره .

 

To laugh …….laugh. . ………and laugh …….
remembering stupid
things done with stupid friends .
یادت بیاد که دوستهای احمقت چه کارهای
احمقانه ای کردن و بخندی
و بخندی و
…….. باز هم بخندی .

 

These are the best moments of life …
اینها بهترین لحظه‌های زندگی هستند …

 

Let us learn to cherish them .
قدرشون روبدونیم .


“Life is not a problem to be solved, but a gift to be enjoyed”
” زندگی یک مشکل نیست که باید حلش کنی
بلکه یک هدیه است که باید ازش لذت برد”

 

*******************************************************


وقتی زندگی 100 دلیل برای گریه کردن به تو نشان میده ،
تو 1000 دلیل برای خندیدن به اون نشون بده .