پارس ناز پورتال

قاصدک 24

بلیط لحظه آخری

بهترین لحظات عاشقانه زندگی از دید چارلی چاپلین

بهترین لحظات عاشقانه زندگی از دید چارلی چاپلین

بهترین لحظات زندگی
(از نگاه چارلی چاپلین)


*************************
***

To fall in love .
عاشق شدن

 

To laugh until it hurts your stomach
آنقدر بخندی که دلت درد بگیره .

 

To find mails by the thousands when you return from a vacation
بعد از اینکه از مسافرت برگشتی ببینی
هزار تا نامه داری .

 

To go for a vacation to some pretty place
برای مسافرت به یک جای خوشگل بری .

 

To listen to your favorite song in the radio
به آهنگ مورد علاقت از رادیو گوش بدی .

 

To go to bed and to listen while it rains outside
به رختخواب بری و به صدای بارش بارون گوش بدی .

 

To leave the Shower and find that
the towel is warm!
از حموم که اومدی بیرون ببینی حو له ات گرمه !

 

To clear your last exam .
آخرین امتحانت رو پاس کنی .

 

To receive a call from someone, you don’t see a
lot, but you want to .
کسی رو که معمولا زیاد نمی بینیش ولی دلت
می خواد ببینیش بهت تلفن کنه .

 

To find money in a pant that you haven’t used
since last year .
توی جیب شلواری که از سال گذشته ازش استفاده
نمی کردی پول پیدا کنی .

 

To laugh at yourself looking at mirror, making
faces !!!
برای خودت تو آینه شکلک در بیاری و
بهش بخندی !!!

 

Calls at midnight that last for hours .
نیمه شب تلفن داشته باشی که ساعتها هم
طول بکشه .

 

To laugh without a reason .
بدون دلیل بخندی .

 

To accidentally hear somebody say something good
about you .
بطور تصادفی بشنوی که یه نفر داره
از ت تعریف می کنه .

 

To wake up and realize it is still possible to sleep
for a couple of hours !
از خواب پاشی و ببینی که چند ساعت دیگه
هم می تونی بخوابی !

 

To hear a song that makes you remember a special
person .
آهنگی رو گوش کنی که شخص خاصی رو به یادت
می یاره .

 

To be part of a team .
عضو یک تیم باشی .

 

To watch the sunset from the hill top .
از بالای تپه به غروب خورشید نگاه کنی .

 

To make new friends .
دوستهای جدید پیدا کنی .

 

To feel butterflies!
In the stomach every time
that you see that person !
وقتی “اونو” میبینی دلت هری
بریزه پایین !

 

To pass time with
your best friends .
لحظات خوبی رو با دوستانت سپری کنی .

 

To see people that you like, feeling happy .
کسانی رو که دوستشون داری خوشحال ببینی .

 

See an old friend again and to feel that the things
have not changed .
یه دوست قدیمی رو دوباره ببینی و
ببینی که فرقی نکرده .

 

To take an evening walk along the beach .
عصر که شد کنار ساحل قدم بزنی .

 

To have somebody tell you that he/she loves you .
یکی رو داشته باشی که بدونی دوستت داره .

 

To laugh …….laugh. . ………and laugh …….
remembering stupid
things done with stupid friends .
یادت بیاد که دوستهای احمقت چه کارهای
احمقانه ای کردن و بخندی
و بخندی و
…….. باز هم بخندی .

 

These are the best moments of life …
اینها بهترین لحظه‌های زندگی هستند …

 

Let us learn to cherish them .
قدرشون روبدونیم .


“Life is not a problem to be solved, but a gift to be enjoyed”
” زندگی یک مشکل نیست که باید حلش کنی
بلکه یک هدیه است که باید ازش لذت برد”

 

*******************************************************


وقتی زندگی 100 دلیل برای گریه کردن به تو نشان میده ،
تو 1000 دلیل برای خندیدن به اون نشون بده .