پارس ناز پورتال

رزرو آنلاین هتل
قاصدک 24

نظرسنجی عجیب و جالب در مورد لباس زیر زنانه

نظرسنجی عجیب و جالب در مورد لباس زیر زنانه
 
زنان انگلیسی 156 میلیون لباس زیر را احتكار كرده اند در حالیكه نصف آن را هم استفاده نمیكنند.به گزارش پارس ناز بدون توجه به سایز و شكل ظاهری بیشتر زنان انگلیسی حرص خرید لباس زیر دارند. طبق تحقیقات به عمل آمده 156 میلیون از لباسهای زیر در بریتانیا هدر رفته و بدون استفاده مانده است. 

در یك نظر سنجی كه از 200 زن بریتانیایی صورت گرفت معلوم شد كه بیش از نیمی از لباسهای زیری كه خریده اند بلا استفاده مانده است. دلیل بیش از نیمی از این استفاده نكردنها راحت نبودن لباس و یا سایز نبودن آنها عنوان شده است. نكته جالب اینجاست كه یك دهم این زنان هنوز سایز واقعی خود را نمیدانند.