پارس ناز پورتال

قاصدک 24

جنجالی ترین اعلامیه ترحیم مادری و پسران بی رحم + عکس

جنجالی ترین اعلامیه ترحیم مادری و پسران بی رحم + عکس
بعد از فوت این پیرزن 94 ساله در خانه اش ، پسر وی اعلامیه ترحیمی در یك روزنامه محلی به چاپ رساند كه باعث جنجال شد.به گزارش پارس ناز او عكسی شاد و خندان از مادر مرحومش به چاپ رساند و در كنار آن یك متن بحث برانگیز. او ابتدا مادرش را زنی با گذشت و فداكار و دلسوز نامیده بود و بعد از تحسین وی اعلام كرده بود كه او با مرگش از دست فرزندان خائن و بی رحمش نجات پیدا كرد. متن اصلی به شكل زیر است:
 

او از دست پسرش  ای جی كه دوستش داشت و از او مراقبت میكرد و دخترش  نینفا كه به اعتمادش خیانت كرد و پسر كوچكش پیتر  كه قلبش را شكست نجات پیدا كرد. این اعلامیه ترحیم غوغایی بپا كرد. بعضی از اهالی این پسر را به خاطر تحقیر برادر و خواهرش انتقاد كرده اند و خیلی ها هم او را بخاطر بیان حقیقت ستوده اند.
 
اعضای این خانواده این پسر را بخاطر اینكه مدت 25 سال با هیچكدام از خواهر و برادرش ارتباط نداشته است نقد كرده اند و او را متهم كرده اند كه اموال مادرش را دزدیده است.