پارس ناز پورتال

رزرو آنلاین هتل
قاصدک 24

این خانم با بچه دار شدن عجیبش همه را متعجب کرد + عکس

این خانم با بچه دار شدن عجیبش همه را متعجب کرد + عکس
در یکی از شاهکارهای کمیاب در خانواده، در کشور پروو، شهر سالت لیک، خانم و آقای استس اتفاق جالبی در تولد فرزندانشان افتاده ،به گزارش پارس ناز دختر اول آنها جید در ۲۹ فوریه سال ۲۰۰۰ متولد شد و دقیقا چهار سال بعد فرزند دومشان رمینگتون در ۲۹ فوریه در سال ۲۰۰۴ متولد شد و هشت سال بعد پسر سومشان خاویر در ۲۹ فوریه سال ۲۰۰۸ متولد شد.
 
 
روز کبیسه هر چهار سال یکبار اتفاق می افتد به حساب تقویم و به مدت ۳۶۵ روز و ۶ ساعت طول می کشد زمین به چرخیدن به دور خورشید. داشتن تولد ۲۹ فوریه می تواند هر دو برکت و لعنت را به همراه داشته باشد. فرزندان این خانواده تنها می توانند جشن تولد واقعی خود را هر چهار سال یکبار داشته باشند.