پارس ناز پورتال

قاصدک 24

بهترین شوهر جهان که با یک تیر دو نشان می زند + عکس

بهترین شوهر جهان که با یک تیر دو نشان می زند + عکس
پارس ناز:خانه داری و ورزش کردن هر دو از کارهای روزمره است که هرچند ضروری است اما میتواند خسته کننده هم باشداما یک مرد هست که میتواند هردوی این کارها را با هم تلفیق کرده و از انجام آن هم خودش سود ببرد و هم همسرش را خوشحال کند.
 

استیو مارکوویچ با استفاده از کارهای خانه و بیرون ازخانه به تناسب اندام رسیده است. او 16 سال است که این کار را انجام میدهد.
 
 
او با گردگیری و جارو کردن و شستن اتومبیل تا تمییز کردن حیاط و بقیه کارهای خانه ورزش میکند و بدن خود را ورزیده میکند.به گزارش پارس ناز همسر او بیش از هرکسی از این جریان سود میبرد چرا که هم شوهر خوش اندامی دارد و هم همیشه خانه اش تمییز و مرتب است.
 
 
این مرد در حال انتشار کتابی با عنوان ایروبیک با کارهای خانه است.