پارس ناز پورتال

قاصدک 24

سرقت جالب جواهرات مریم عزیز توسط محافظش + عکس

مجموعه : مجله خبری روز
سرقت جالب جواهرات مریم عزیز توسط محافظش + عکس
محافظ همسر سابق سلطان برونئی جواهرات قیمتی ملکه را سرقت کرده و به جای آنها مشابه تقلبی و بی ارزش گذاشته است.به گزارش پارس ناز ارزش این جواهرات 12 میلیون پوند برآورد شده است. مریم عزیز 55 ساله ادعا میکند محافظ شخصی اش  فاطمه کامین 34 ساله یک دستبند الماس به ارزش 3.5 میلیون پوند و دو حلقه الماس به ارزش 8.7 میلیون پوند در سال 2008 و 2009 از وی سرقت کرده و برای پرداخت بدهی هایش در قمار بازی آنها را فروخته است.
 

وکیل خانم عزیز دادخواستی در این مورد به دادگاه ارائه داده است. این خانم محافظ این اتهامات را قبول ندارد.
در این دادخواست آمده است دختر خوانده 26 ساله ملکه این دو حلقه جواهر را به این خانم محافظ که فوق العاده مورد اعتماد خاندان سلطنتی بوده است بنا به درخواست خودش قرض داده است و او بعد از مدتی آنها را برگردانده است. گفته میشود طی مدتی که جواهرات به صورت امانت نزد وی بوده او بدل آنها را ساخته و با زیرکی جایگزین نمونه اصلی کرده است.