پارس ناز پورتال

قاصدک 24

عشق و وفاداری عجیب یک زن آمریکایی به ماشینش + عکس

عشق و وفاداری عجیب یک زن آمریکایی به ماشینش + عکس
امروزه که اکثر ماشینهای مدرن طی 5 تا 10 سال از زمان استفاده بازنشست میشوند این خانم فلوریدایی در این مورد یک استثناء به وجود آورده است و با عشق و علاقه خاصی که به اتومبیلش دارد حدود 64 سال است ماشینش را عوض نکرده است.به گزارش پارس ناز این خانم 93 ساله راشل ویچ نام دارد و از سال1964 این مرکوری زیبا را سوار شده است و چیزی بیش از 576 هزار مایل با آن رانندگی کرده است.
 
 
او میگوید بخاطر ضعیفی بیش از حد چشمانش دیگر قادر به رانندگی نیست . به گفته کارشناسان این ماشین خیلی سالم است و علیرغم اینکه سالها از زمان تولیدش میگذرد بسیار خوب نگهداری شده است و این خانم ریچ است که دیگر قادر به استفاده از آن نیست.
 
 
 
علیزغم اینکه این ماشین مسافت زیادی را پیموده است اما رکورد این مقوله به یک ولوو متعلق به آقای گوردون است که 3 میلیون مایل با آن رانندگی کرده است . اما از سال 1998 تا کنون خانم ویچ رکورددار است .