پارس ناز پورتال

قاصدک 24

این زنان 30 سال فداکاری و معرفت خود را پنهان کردند +عکس

این زنان 30 سال فداکاری و معرفت خود را پنهان کردند +عکس
این زنان 30 سال بدون اینکه کسی متوجه هویت آنان شود برای خانواده های تهیدست غذا و لباس میبردند.به گزارش پارس ناز در طی این سه دهه آنها این مسئله را مثل یک راز میان خود حفظ کردند به طوریکه حتی شوهرانشان از این جریان بی خبر بودند.آنها 9 نفرند که برای خود لقب 9 خدمتکار را انتخاب کردند.
 
 
آنها مدت 30 سال نیمه شب بدون اینکه کسی بداند غذا و نان برای خانواده های فقیر و محروم از مزایای اقتصادی و اجتماعی میبردند و بدون اینکه کسی پی به هویت آنها ببرد پی کار خود میرفتند . آنها که در سنین بین 54 تا 72 ساله هستند هرروز صبح ساعت 4 کارشان را آغاز میکردند و مدت 35 سال است بدون وقفه به این کار ادامه داده اند.
 

یکی از این زنان میگوید زمانیکه بچه بوده است مادربزرگش برای خانواده ای که به تازگی یکی از اعضایش را از دست داده بود کیکی پخت و فرستاد و این حرکت برای همیشه در ذهن این خانم مانده است و تصمیم داشت که کار مشابهی برای شادی خانواده های بی بضاعت انجام دهد که موفق شد به کمک دوستانش این کار را به اتمام برساند.
 

آنها از مغازه داران و فروشندگان محلی در مورد زنان بی سرپرست و مادران تنها و خانواده های فقیر تحقیق میکردند و بعد بدون اینکه کسی بداند مایحتاج آنان را با یک یادداشت که روی آن نوشته شده بود از طرف کسی که شما را دوست دارد برایشان می فرستادند . اخیرا شوهر یکی از این زنان با توجه به برداشتهایی که از حسابش شده بود متوجه قضیه شد و کل ماجرا را از همسرش شنید.
 
 
این زنان میگویند شوهرانشان شوکه شده و باور نمیکردند 35 سال است این راز بین این زنان حفظ شده است. اکنون با رسانه ای شدن این جریان همه این زنان را شناخته اند و اخیرا کیکهای معروف آنان در فروشگاهی که افتتاح کرده اند با قیمت خوبی به فروش میرسد تا درآمد آن صرف امور خیریه شود.