پارس ناز پورتال

قاصدک 24

بلیط لحظه آخری

حالت کما زندگی یک خانم 32 ساله را آشفته کرد + عکس

حالت کما زندگی یک خانم 32 ساله را آشفته کرد + عکس
این خانم جوان وقتی از کما برخاست فکر میکرد در سال 1998 زندگی میکند و او یک نوجوان است."سارا توماسون "32 ساله وقتی از کما خارج شد از سال 1998 تاکنون را به خاطر نداشت و حتی شوهر و سه فرزندش را به یاد نمی آورد و تصور میکرد یک نوجوان است.به گزارش پارس ناز او بعد از به هوش آمدن همه خصیصه های نوجوانان را دارد و حتی تا کنون موهایش را چندین بار به رنگهای متفاوت در آورده است.
 
 
او هنگام خارج شدن از کما تصور میکرد گروه موسیقی محبوبش"اسپایلز گرلز" همچنان فعالیت دارد و حتی نمیدانست که مایکل جکسون مرده است. دکتر میگوید او گوشه ای از خاطراتش را از دست داده است. سارا به دلیل بیماری که به صورت ناگهانی دچار آن شد و طی آن یک لخته خون در نزدیکی مخچه اش قرار گرفت مجبور شد عمل جراحی انجام دهد او بعد از عمل به کما رفت و 10 روز در این حالت بود. بعد از 10 روز او بخشی از زندگی اش را به خاطر نمیاورد.
 
 
وی در این رابطه میگوید: اولین کسانی که بعد از به هوش آمدنم نزدم آمدند فرزندانم بودند که من آنها را نمیشناختم و من همیش با خود می گفتم اینها کی هستند که از ملاقات من اینقدر خوشحالند. تنها پدر و مادرم را شناختم و شوکه شدم از اینکه آنها یک شبه انقدر پیر شده اند. مادرم همه چیز را برایم توضیح داد من تصور میکردم همسرم یکی از کارکنان بیمارستان است که از من مراقبت میکند و وقتی قرار شد با ا و به خانه برگردم حسابی  گیج شده بودماین زن در حال حاضر با فرزندانش مثل غریبه هاست او میگوید باید سعی کند تا دوباره عاشق همسرش شود و آنها هم باید او را با این شخصیت جدید تحمل کنند تا زمانیکه همه چیز به روال عادی باز گردد.