پارس ناز پورتال

باور کنید که این زیبا و پاکترین عشق دنیا است + عکس

باور کنید که این زیبا و پاکترین عشق دنیا است + عکس
تنر نام یک ماده سگ نابینا و پیر است که صاحب خود را چندی پیش از دست داد، تقریبا زندگی خود را تمام شده می دید که از روی خوش شانسی با سگی نر به نام بلر که هم نژاد خودش بود مواجه شد. آنها در حال حاضر یک جفت بسیار خوب و سازگاری با هم هستند و بلر دائما مراقب همسر نابینای خود است و همواره بند قلاده تنر (ماده سگ نابینا) را در دهان دارد و لحظه ای از او دور نمی شود تا تنر گم نشود!
باور کنید که این زیبا و پاکترین عشق دنیا است + عکس
باور کنید که این زیبا و پاکترین عشق دنیا است + عکس