پارس ناز پورتال

قاصدک 24

پاگنده ترین پسر چینی چگونه زندگی می کند!! (عکس)

پاگنده ترین پسر چینی چگونه زندگی می کند!! (عکس)
پسر هابیت نام مستعاری است که هم کلاسی های این نوجوان چینی ،به خاطر  بزرگی پاهایش رویش گذاشته اند.به گزارش پارس ناز  شیائو منگ با بیماری نوروفیبروماتوزیس مادرزادی متولد شد.این بیماری باعث شده است  که پاهای این نوجوان به صورت غیر طبیعی متورم  شود و پوشیدن کفش و راه رفتن برای او بسیار سخت شده است.

پزشکان برای درمان بیماری ژنتیکی این پسر 14 ساله که اتفاقأ در خانواده فقیری هم زندگی می کند نهایت تلاش خود را می کنند.اگر درمان وی به انجام نرسد پاهایش هم چنان بزرگ و بزرگ می شوند و آن وقت است که شیائو حتی نمی تواند راه برود.