پارس ناز پورتال

قاصدک 24

عکس های دیدنی از جشنواره جالب و خنده دار در اسپانیا

عکس های دیدنی از جشنواره جالب و خنده دار در اسپانیا
در این جشنواره دلقک ها و دیگر شخصیت های عجیب و غریب با پوشیدن لباس مخصوص با سلاح آرد و تخم مرغ در جنگ شرکت می کنند.به گزارش پارس ناز تشخیص جدی یا شوخی بودن آن در نظر اول بسیار دشوار است.گفته می شود این جشنواره 200 سال پیشینه دارد؛ اما فقط می توان تا 1981 رد آن را پیدا کرد. هر سال در بیست و هشتم دسامبر مصادف با روز بیگناهان معادل روز احمق های آوریل می شود این جشنواره را تماشا کرد. کسانی که حاضر نیستند خود را با آرد بپوشانند باید جریمه بپردازند و این جریمه به خیریه ها اهدا می شود.