پارس ناز پورتال

قاصدک 24

اس ام اس های جدید به سلامتی (3)

مجموعه : اس ام اس جدید
اس ام اس های جدید به سلامتی (3)


 به سلامتی اون حس هایی که نمیشه به اشتراک گذاشت مگر با خدا …


-_-_-_-_-_-اس ام اس به سلامتی-_-_-_-_-_-

 

به سلامتی کسی که دیگه بهش زنگ نمیزنیم اما اگه بفهمیم خطش خاموشه دق می کنیم !


-_-_-_-_-_-اس ام اس به سلامتی-_-_-_-_-_-

 

به سلامتی کسی که اگه همه باشن و اون نباشه انگاری هیچکس نیست …


-_-_-_-_-_-اس ام اس به سلامتی-_-_-_-_-_-

 

به سلامتی اونایی که خیانت رفیقو دیدن اما آخرین برگ رفاقتو نچیدن !


-_-_-_-_-_-اس ام اس به سلامتی-_-_-_-_-_-

 

گفت : بزن به سلامتی پت و مت !
گفتم : حتما به خاطره اینکه خنده دار بودن ؟
گفت : نه ، به این خاطر که تا تهش با هم بودن !


-_-_-_-_-_-اس ام اس به سلامتی-_-_-_-_-_-

 

به سلامتی اون پیرمردی که وقتی‌ ازش پرسیدن عشق چیست گفت همونی که منو پیر کرد !


-_-_-_-_-_-اس ام اس به سلامتی-_-_-_-_-_-

 

به سلامتی چشمی که چشم ما رو روی همه چشما بست !


-_-_-_-_-_-اس ام اس به سلامتی-_-_-_-_-_-

 

به سلامتیِ اونی که وقتی بودیم باهامون حال کرد ، اگه نبودیم ازمون یاد کرد !
اونی که اگه بودیم دعامون کرد ، اگه نبودیم آرزومون کرد !
اونی که وقتی بودیم خندید ، اونی که وقتی نبودیم نالید !
سلامتیِ اونی که هرچند دلخور بود ولی واس دلخوشیِ ما خندید …


-_-_-_-_-_-اس ام اس به سلامتی-_-_-_-_-_-

 

به ﺳﻼﻣﺘﯽ خیاطی که نمیدونه دلِ تنگشو کجا ببره !


-_-_-_-_-_-اس ام اس به سلامتی-_-_-_-_-_-

 

به سلامتی اونایی که طبیب دلهای دردمندن ولی خودشون دنیای دردن …


-_-_-_-_-_-اس ام اس به سلامتی-_-_-_-_-_-

 

به سلامتی کسی که وقتی دل بست ، تا آخرش درو روی همه بست !


-_-_-_-_-_-اس ام اس به سلامتی-_-_-_-_-_-

 

به سلامتی اونایی که به ظاهر آرومن ولی توی دلشون سونامیه !


-_-_-_-_-_-اس ام اس به سلامتی-_-_-_-_-_-

 

به سلامتیِ اونی که اومد تنهایی هاشو باهام تقسیم کنه اما اونقدر بخشنده بود که سهمشو گذاشت و رفت !


-_-_-_-_-_-اس ام اس به سلامتی-_-_-_-_-_-

 

به سلامتی اونی که تا آخر عمر از قلبت بیرون نمیره ولی مجبوری از زندگیت بندازیش بیرون !


-_-_-_-_-_-اس ام اس به سلامتی-_-_-_-_-_-

 

به ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻟﺐ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﺕ ﻫﺎﺳﺖ واقعی ﻧﻤﯽ خندن !


-_-_-_-_-_-اس ام اس به سلامتی-_-_-_-_-_-

 

به سلامتی اونی که تیکه میندازه تا بچه ها بخندن اما تا آخر کلاس باید دم در وایسه !


-_-_-_-_-_-اس ام اس به سلامتی-_-_-_-_-_-

 

به سلامتی مادر که اگه یه تک سرفه بزنیم میشن پرستارٍ بخشِ مراقبتهای ویژه !


-_-_-_-_-_-اس ام اس به سلامتی-_-_-_-_-_-

 

از یه روزی به بعد ، چشمات به چروک های پیشونی پدرت حساس میشه !
به سلامتی پدر …


-_-_-_-_-_-اس ام اس به سلامتی-_-_-_-_-_-

 

به سلامتی اونایی که هیچی ازت توقع ندارن جز دیدن لبخندت ؛ اونایی کمبود محبت ندارن ؛ دوستت دارن از ته دل …


-_-_-_-_-_-اس ام اس به سلامتی-_-_-_-_-_-

 

به سلامتی اونایی که خودشون ثابت کردن “لیاقت” ما رو ندارن !


-_-_-_-_-_-اس ام اس به سلامتی-_-_-_-_-_-

 

آن را که بتوان با اراده فراموش کرد هرگز در یاد نبوده است !
به سلامتی اونای که هیچوقت از یاد نمیرن …


-_-_-_-_-_-اس ام اس به سلامتی-_-_-_-_-_-

 

به سلامتی اونی که میتونه منو بخندونه وقتی نمی خوام حتی لبخند بزنم !


-_-_-_-_-_-اس ام اس به سلامتی-_-_-_-_-_-

 

به سلامتى مامان و بابام که از بچه شانس نیاوردن !


-_-_-_-_-_-اس ام اس به سلامتی-_-_-_-_-_-

 

به سلامتی دختری که یه لحظه قدم زدن با عشقشو با هیچ ماشین مدل بالایی عوض نمیکنه …


-_-_-_-_-_-اس ام اس به سلامتی-_-_-_-_-_-

 

به ﺳﻼﻣﺘﯽ کسی که کوک میکند گیتار نه … زندگی را با غم …


-_-_-_-_-_-اس ام اس به سلامتی-_-_-_-_-_-

 

بیست طبقه لاف بزرگی است برای مردن ؛ کافی است ازایوان یک خاطره پایین بپری …
به سلامتی خاطرات !


-_-_-_-_-_-اس ام اس به سلامتی-_-_-_-_-_-

 

به سلامتی خودمون که خوبیم ولی بعضیا فکر میکنن خوبی از خودشونه !


-_-_-_-_-_-اس ام اس به سلامتی-_-_-_-_-_-

 

به سلامتی اونایی که ما رو فقط واسه خودمون میخوان نه واسه اونچه که خودشون از ما میخوان !

-_-_-_-_-_-اس ام اس به سلامتی-_-_-_-_-_-

به ﺳﻼﻣﺘﯽ اوناییکه ﮐﻪ ﻫﺮﮐﯽ اونارو ﺩﯾﺪ ﮔﻔﺖ “ﭼﻘﺪﺭ ﺩﻭﺭﺵ ﺷﻠﻮﻏﻪ” ﻭﻟﯽ ﻓﻘﻂ ﺧﻮﺩشون میدونن ﮐﻪ ﭼﻘﺪﺭ ﺗﻨﻬﺎن !