پارس ناز پورتال

قاصدک 24

سنگ های معدنی بسیار زیبا و شگفت انگیز

سنگ های معدنی بسیار زیبا و شگفت انگیز

سنگ های معدنی بسیار زیبا و شگفت انگیز پارس نازمواد معدنی به طور طبیعی دارای یک ساختار اتمی خاص هستند اما سنگ ها بر خلاف مواد معدنی، یک ترکیب شیمیایی خاص ندارند و می توانند از هر دو مواد معدنی یا غیر معدنی ساخته شوند.

 

تاکنون بیش از 4900 نوع از مواد معدنی شناسایی شده است که در اینجا می توانید برخی از زیباترین انواع آن ها را ببینید.

 

اوپال اقیانوس

سنگ های معدنی بسیار زیبا و شگفت انگیز

کروکوئیت
سنگ های معدنی بسیار زیبا و شگفت انگیز

اوپال خورشیدی
سنگ های معدنی بسیار زیبا و شگفت انگیز

کهربای هندوانه ای
سنگ های معدنی بسیار زیبا و شگفت انگیز

بیسموت
سنگ های معدنی بسیار زیبا و شگفت انگیز

بیسموت
سنگ های معدنی بسیار زیبا و شگفت انگیز

زمردسبز
سنگ های معدنی بسیار زیبا و شگفت انگیز

رودوکروزیت
سنگ های معدنی بسیار زیبا و شگفت انگیز

آزوریت
سنگ های معدنی بسیار زیبا و شگفت انگیز

کروکوئیت
سنگ های معدنی بسیار زیبا و شگفت انگیز

فلوریت
سنگ های معدنی بسیار زیبا و شگفت انگیز

بزرگترین یاقوت ارغوانی جهان در اروگوئه
سنگ های معدنی بسیار زیبا و شگفت انگیز

کوارتز
سنگ های معدنی بسیار زیبا و شگفت انگیز

کانی اوپالیا سنگ چشم گربه
سنگ های معدنی بسیار زیبا و شگفت انگیز

اسکولسیت
سنگ های معدنی بسیار زیبا و شگفت انگیز

کانی اوپال فسیل شده
سنگ های معدنی بسیار زیبا و شگفت انگیز

کهربای برمه
سنگ های معدنی بسیار زیبا و شگفت انگیز

زرنیخ سرخ در کلسیت
سنگ های معدنی بسیار زیبا و شگفت انگیز

کهربا در کوارتز و لپدولیت و کلیولاندیت
سنگ های معدنی بسیار زیبا و شگفت انگیز

رودوکروزیت
سنگ های معدنی بسیار زیبا و شگفت انگیز

تیتانیوم کوارتز
سنگ های معدنی بسیار زیبا و شگفت انگیز

کریسوکولا در مالاکیت
سنگ های معدنی بسیار زیبا و شگفت انگیز

ترکیب فلوریت/ کوارتز/ پیریت
سنگ های معدنی بسیار زیبا و شگفت انگیز

اوپال سیاه
سنگ های معدنی بسیار زیبا و شگفت انگیز

کوبالت کلسیت
سنگ های معدنی بسیار زیبا و شگفت انگیز