پارس ناز پورتال

خرافات عجیب فضانوردان در سفرهای فضایی +عکس

خرافات عجیب فضانوردان در سفرهای فضایی +عکس

خرافات عجیب فضانوردان در سفرهای فضایی,با وجود فناوری‌های بالا در ارسال سفاین فضایی و همینطور حمل فضا‌نوردان به فضا هنوز پاره‌ای از خرافات بین فضا‌نوردان قبل از سفر و یا در حین سفر به فضا وجود دارد که مانع از آرامش آنها در اجرای ماموریت‌های خود می شود.

 

بسیاری از فضا‌نوردان از عدد 13 می‌ترسند و حتی از سوار شدن به فضا پیماهایی که عدد 13 بر روی آن حک شده به شدت فراری هستند.

خرافات عجیب فضانوردان در سفرهای فضایی +عکسنوشتن خاطره و امضاء‌ داخل یک دفتر بزرگ که اولین بار یوری‌گاگارین، آن را انجام داده از دیگر اقدامات شرطی است که تمامی فضا‌نوردان تا به حال انجام داده‌اند.

خرافات عجیب فضانوردان در سفرهای فضایی +عکسخوردن استیک گوشت و تخم‌مرغ از جمله غذاهای خوش یمن قبل از پرواز در نظر فضا‌نوردان است.