پارس ناز پورتال

قاصدک 24

آثار بمب اتم روی بدن انسان ها +عکس

آثار بمب اتم روی بدن انسان ها +عکس

آثار بمب اتم روی بدن انسان ها +عکس 

بمب اتم که در ژاپن منفجر شد و فاجعه قرن را به بار آورد هنوز هم خاطره تلخی را در ذهن ما ایجاد می کند.این بمب آثار زیادی را در بدن انسان ها به جا می گذارد. 9 آگوست سالگرد روزی است که ایالت متحده یک بمب اتم در ناکازاکی انداخت و منجر به کشته شدن بیش از 70 هزار نفر شد.

 

Sumiteru Taniguchi که اکنون 86 سال دارد،در سن 16 سالگی شهرش توسط بمب اتم تخریب شد. او می گوید در زمان انفجار بمب اتم با دوچرخه اش در حال رساندن بسته ها به مردم بوده است که پس از انفجار بمب اتم از روی دوچرخه اش بر روی زمین می افتد. پس از این حادثه Sumiteru Taniguchi به مدت سه روز در حالت گیجی به سر برد و حتی نمی دانست که چه بلایی بر سرش آمده است.

 

تها چیزی را که می توانست حس کند یک تکه ی پارچه مانند آویزان از کمرش بود که بعدا متوجه شد این تکه پارچه مانند گوشت تکه پاره ای بود که از کمرش آویزان شده بود.پس از اینکه وی را به بیمارستان منتقل کردند به خاطر جراحت های کمر و بازو هایش مجبور بود که به مدت 21 ماه باید بر روی شکمش بخوابید.

 

چون این حادثه در سن رشد برایش اتفاق افتاد،استخوان هایش در مسیر انحرافی در اطراف زخم هایش رشد کردند به طوری که مفاصل یکی از دست هایش قفل شد و ادامه حیات آن ها متوقف شد.گفتنی است،اکنون وی رئیس انجمن جلوگیری از گسترش بمب و سلاح هسته ای است.

آثار بمب اتم روی بدن انسان ها +عکس

آثار بمب اتم روی بدن انسان ها +عکس

آثار بمب اتم روی بدن انسان ها +عکس