پارس ناز پورتال

قاصدک 24

فرش ها و قالی های 400 ساله پرشین در موزه سوئد

فرش ها و قالی های 400 ساله پرشین در موزه سوئد
فرش ها و قالی های 400 ساله پرشین در موزه سوئد  به گزارش پارس ناز : این قالی با زیبایی خیره کننده اثر هنرمندان اصفهانی عصر صفوی و قرن هفدهم میلادی است. این اثر گرانبها امروزه در موزه سلطنتی سوئد نگهداری می شود.

 
فرش ها و قالی های 400 ساله پرشین در موزه سوئد

فرش های زیبا

در ادامه با ما همراه باشید تا تصاویری از فرش و قالی های دیگر را تماشا کنید.
فرش ها و قالی های 400 ساله پرشین در موزه سوئد

عکس قالی

فرش ها و قالی های 400 ساله پرشین در موزه سوئد

عکس قالی

فرش ها و قالی های 400 ساله پرشین در موزه سوئد

عکس قالی

فرش ها و قالی های 400 ساله پرشین در موزه سوئد

قالی های زیبا

فرش ها و قالی های 400 ساله پرشین در موزه سوئد

قالی های زیبا

فرش ها و قالی های 400 ساله پرشین در موزه سوئد

فرش های زیبا

فرش ها و قالی های 400 ساله پرشین در موزه سوئد

عکس قالی

فرش ها و قالی های 400 ساله پرشین در موزه سوئد

فرش های زیبا

فرش ها و قالی های 400 ساله پرشین در موزه سوئد

فرش های زیبا