پارس ناز پورتال

قاصدک 24

رفتار غیر عادی و غیر قابل باور یک ببر باردار به یک بچه آهو

رفتار غیر عادی و غیر قابل باور یک ببر باردار به یک بچه آهو

رفتار غیر عادی و غیر قابل باور یک ببر باردار به یک بچه آهو ، این بچه اهوی کوچک مانند کسانی که عکس ها را از نزدیک گرفتند باورش نمیشود که انقدر خوش شانس است.

 

این اهو از شانس خوبش به ببری برمیخورد که حامله است و حس مادری ببر گل میکرد و بجای دریدن اهو شروع به نوازش او میکند.این تصاویر که در یکی از استان های مرکزی کشور هند گرفته شده است حتی بازی این دو حیوان که غذا و شکارچی یکدیگر هستند نیز به تصویر میکشد.

 

این تصاویر توسط پاون منون گرفته شده است که یک عکاس ۴۷ ساله اماتور است.او هنگامی که در یک سافاری بود به این صحنه عجیب برخورد.این عکاس میگوید حتما اهو هم تعجب کرده است که چرا تا کنون زنده است و شکار این ببر نشده است.

 

او میگوید:به این باور رسیده ام که حتی حیوانات وحشی هم وقتی میکشند که گرسنه باشند.

رفتار غیر عادی و غیر قابل باور یک ببر باردار به یک بچه آهو

رفتار غیر عادی و غیر قابل باور یک ببر باردار به یک بچه آهو

رفتار غیر عادی و غیر قابل باور یک ببر باردار به یک بچه آهو

رفتار غیر عادی و غیر قابل باور یک ببر باردار به یک بچه آهو

رفتار غیر عادی و غیر قابل باور یک ببر باردار به یک بچه آهو