پارس ناز پورتال

قاصدک 24

عکس های خنده دار و طنز سری شهریور 94

عکس های خنده دار و طنز سری شهریور 94

حس مادریش گل کرده اینو به فرزندی قبول کرده

 

عکس های خنده دار و طنز سری شهریور 94

عکس های خنده دار و طنز سری شهریور 94

شکار صحنه

 

عکس های خنده دار و طنز سری شهریور 94

شکار لحظه ها

 

عکس های خنده دار و طنز سری شهریور 94

عاقبت گوسفند سواری !

 

عکس های خنده دار و طنز سری شهریور 94

ابر ماشین

 

عکس های خنده دار و طنز سری شهریور 94

به این میگن موتور

 

عکس های خنده دار و طنز سری شهریور 94

خلاقیت

 

عکس های خنده دار و طنز سری شهریور 94

یکی به من بگه چرا و چگونه !؟

 

عکس های خنده دار و طنز سری شهریور 94

عجب وضع ناجوریه !

 

عکس های خنده دار و طنز سری شهریور 94

واقعا وضع ناجوریه !

 

عکس های خنده دار و طنز سری شهریور 94

فوتبال دستی انسانی !

 

عکس های خنده دار و طنز سری شهریور 94

خسته ایم خسته…

 

عکس های خنده دار و طنز سری شهریور 94

یکی به من بگه با چی این کارو کرده و چرا !؟

 

عکس های خنده دار و طنز سری شهریور 94

کدوم بیعشوری همچین دریچه ای درست کرده !؟

 

عکس های خنده دار و طنز سری شهریور 94

کالسکه ویژه آقایون !

 

عکس های خنده دار و طنز سری شهریور 94

خدا لعنتتون کنه آخه این چه کاریه !؟

 

عکس های خنده دار و طنز سری شهریور 94

از لحاظ حیوان خانگی !

 

عکس های خنده دار و طنز سری شهریور 94

کلید ورود به اون دنیا !

 

عکس های خنده دار و طنز سری شهریور 94

عکس های خنده دار