پارس ناز پورتال

قاصدک 24

روش راحت بریدن میوه مانگو یا انبه

مجموعه : آموزش آشپزی
روش راحت بریدن میوه مانگو یا انبه

سپس با استفاده از یک چاقوی تیز مانند شکل بر روی ان شیار هایی ایجاد نمایید.

با کمک دست ان را به سمت بیرون بفشارید تا شیار ها از هم باز شوند .

 
با استفاده از یک چاقوی کوچک گوشت مانگو ها را از پوست ازاد کنید

روش دوم : انبه ها را پوست بکنید  و برش بدهید و پره پره ببرید

با این پره ها می توانید سالاد میوه درست کنید و یا حتی در تهیه انواع تارت ها از ان کمک بگیرید .