پارس ناز پورتال

قاصدک 24

معمای جالب دکتر حسابی و جواب

معمای جالب دکتر حسابی و جواب
 
مای خیلی باحال دکتر حسابی حتما بخونین یه تست هوش خیلی باحاله
 

سه نفر برای خرید ساعتی به یک ساعت فروشی مراجعه میکنند.
 

قیمت ساعت ۳۰ هزار تومان بوده و هر کدام نفری ۱۰ هزار تومن پرداخت میکنند

تا آن ساعت را خریداری کنند…
 

بعد از رفتن آنها ، صاحب مغازه به شاگردش میگوید قیمت ساعت ۲۵ هزار تومان بوده.
 

این ۵ هزار تومان را بگیر و به آنها برگردان
 

شاگرد ۲ هزار تومان را برای خود بر میدارد
 

و ۳ هزار تومان باقیمانده را به آنها برمیگرداند. (نفری هزار تومان)
 

حال هر کدام از آنها نفری ۹ هزار تومان پرداخت کرده اند . که ۳*۹ برابر ۲۷ میشود
 

این مبلغ به علاوه آن ۲ هزار تومان که پیش شاگرد است میشود ۲۹ تومان
 

هزار تومان باقیمانده کجاست ؟
 

طراح سوال : دکتر حسابی


 
.

.

.

.

.

.

 
و اما جواب

معما تا جایی که شاگرد دوهزار تومان رو برای خود و سه هزار رو به آنها پس میدهد درست است اما مشکل اینجا وجود داره که وقتی نفری ۱۰۰۰ میگیرن در واقع نفری ۹۰۰۰ تومان پرداخته اند که ۹۰۰۰*۳=۲۷۰۰۰ و + ۲۰۰۰ میشه ۲۹۰۰۰ تومان!!!!
 

اشتباه همین جاست که نباید ۲۷ رو با ۲ جمع کرد و درواقع باید آنها رو از هم کم کرد.(۲۵+۲ تومان پول شاگرد =۲۷)
 

یعنی سه نفر ۳۰۰۰۰ تومان پول دادند که سه هزار تومان رو شاگرد به آنها برمیگرداند پس آنها ۲۷۰۰۰ تومان دادند که ۲۰۰۰ تومان رو شاگرد برداشته و ۲۵۰۰۰ هزار تومان رو بابت پول ساعت پرداخته اند. به همین سادگی.