پارس ناز پورتال

قاصدک 24

باحال ترین کاریکلماتور

مجموعه : مطالب طنز
باحال ترین کاریکلماتور

کاریکلماتور معنی طنز کلمات Meaning of words

فنــدک : پَـنکه ای که دک اش کردیم!

معنی :

فَنی که دک شده
کاریکلماتور معنی طنز کلمات Meaning of words

روبوسی : پارچه ای که روی اتوبوس می کشند

معنی :

بوس در انگلیسی یعنی اتوبوس
کاریکلماتور معنی طنز کلمات Meaning of words

پهناور : کسی که مدفوع گاو می آورد

معنی :

پِهِن  یعنی مدفوع گاو و گوسفند
کاریکلماتور معنی طنز کلمات Joke of words

درون گرا : کچل های داخل خانه

معنی :

گر یعنی کچل
کاریکلماتور معنی طنز کلمات words

زنبوردار : کسی که همسر بلوند دارد

معنی :

زن   بور  دار
کاریکلماتور معنی طنز کلمات words

کاشمری : در آرزوی ازدواج
کاریکلماتور معنی طنز کلمات Funny of words

ژنتیک : ژنی که عامل اصلی تیک زدن در انسان می باشد
کاریکلماتور معنی طنز کلمات Meaning of words

خورشت بامیه : مسئولیت پختن خورشت بر عهده من است

معنی :

خورشت با میه … میه یعنی منه
کاریکلماتور معنی طنز کلمات Meaning of words

وایمکس : درنگ چرا؟

معنی :

وای مکس ؟
کاریکلماتور معنی طنز کلمات Meaning of words

خراب : نوعی نوشیدنی حاوی تکه های کوچک خر
کاریکلماتور معنی طنز کلمات Meaning of words

برون گرا : کچل های خارج از خانه یا کچل های خارجی
کاریکلماتور معنی طنز کلمات Meaning of words

پسمانده : پ نه پ رفته!
کاریکلماتور معنی طنز کلمات Meaning of words

ثانیه ها : هوا آفتابیه ها

معنی :

ثان در انگلیسی یعنی آفتابی یا تابستانی
کاریکلماتور معنی مسخره کلمات Meaning of words

کلکته : بین گربه ها کل افتاده

معنی :

کل بین کت ها
کاریکلماتور معنی توپ کلمات Meaning of words

خانوم گُل : بازیکن دارنده بیشترین تعداد گٔلِ زده در لیگ فوتبال زنان
کاریکلماتور معنی باحال کلمات Meaning of words

جنسیتی : شهر ارواح

معنی :

جن سیتی
کاریکلماتور معنی جالب کلمات Meaning of words

مکار : کسی که تخصص اپل دارد

معنی :

کسی که کارش مک است
کاریکلماتور معنی خنده دار کلمات Meaning of words