پارس ناز پورتال

قاصدک 24

غسل در آب 17 درجه زیر صفر برای پاکسازی روحی (عکس)

غسل در آب 17 درجه زیر صفر برای پاکسازی روحی (عکس)
در هوای منفی 17 درجه مسکو جمع بزرگی از مسیحیان ارتدکس برای پاکسازی روحی خود در آب سرد غوطه ور شدند و طبق این سنت سه بار تمامی بدن خود را به زیر آب فرو بردند.مراسم غوطه ور شدن در آب یا غسل برای پاکسازی روحی همه ساله در اروپای شرقی به انجام می رسد که یکی از مهمترین مراسم از این نوع در مسکو  روی می دهد.این مراسم با تفسیر  اردتدکسی از آنچه مسیحیان غسل حضرت عیسی (ع) در رود اردن نامیده اند به انجام می رسد.
 

 

غسل در آب 17 درجه زیر صفر برای پاکسازی روحی (عکس)
 

غسل در آب 17 درجه زیر صفر برای پاکسازی روحی (عکس)
 

غسل در آب 17 درجه زیر صفر برای پاکسازی روحی (عکس)
 
 
 
منبع:شفقنا