پارس ناز پورتال

قاصدک 24

پیدا شدن نامه عاشقانه یک مرد عاشق پس از 60 سال!!

پیدا شدن نامه عاشقانه یک مرد عاشق پس از 60 سال!!
 
در سال 1952 دیک هاوک یک نامه عاشقانه به همسر آینده اش آرلین نوشت. آن زمان او در ارتش امریکا خدمت میکرد و آنها تنها از طریق نامه با هم در ارتباط بودند.به گزارش پارس ناز او در نامه آخرش که هرگز به دست همسرش نرسید به صورت رسمی از او خواستگاری کرده بود. این نامه هفته گذشته بعد از 60 سال به دست  آرلین رسید.
 
 
این نامه عاشقانه توسط کارگران اداره پست قدیمی در صندوق پست پیدا شد و به دست صاحبش رسید. این زوج هم اکنون ازدواج کرده اند و هردو زنده هستند. آنها که از دیدن این نامه خیلی خوشحال شدند میگویند این نامه برایشان خاطرات بسیاری را زنده کرده است .
 
آن زمان که این نامه نوشته میشد دیک 21 ساله بوده و درآن از حلقه ازدواجی که برای آرلین خریده است نوشته و حالا بعد از 60 سال آن حلقه با همان تفاسیر در انگشت آرلین خودنمایی میکند.