جستجو در پارس ناز

این خانم صاحب بهترین رستوران کشور اسپانیا است (عکس)

این خانم صاحب بهترین رستوران کشور اسپانیا است (عکس)
رستوارن "ملی ملو” در اسپانیاجایزه بهترین اوردور ساراگوسا در سال ۲۰۱۲ را از آن خود کرده است. به گزارش پارس ناز راکل مارسن، صاحب رستوران در گفتگو با یورونیوز ،راز موفقیت رستوران را آشکار می کند و برای جوانانی که می خواهند رستوران باز کنند، نصایحی دارد.او می گوید: «فکر می کنم راز موفقیت رستوران این است که طوری کار کنید که گویی روز اولی است که رستوران را باز کرده اید.
 
 
باید درب رستوران با اشتیاق باز کنید و از خود بپرسید که چند نفر امروز به رستوران خواهند آمد و خواهند گفت که "رستوران بسیار خوبی است و به من در اینجا به من خوش گذشت”. اگر این دیدگاه را از دست بدهید واگر برایتان اهمیت نداشته باشد که مشتری هاتان راضی باشند یا نباشند و فقط به این فکر کنید که چه قدر پول عایدتان شده است، اینشور و شوقرا از دست خواهید داد.»

خانم راکل برای همقطاران آینده خود نیز پندی دارد: «نصیحت من به جوان هایی که می خواهند رستوران باز کنند این است: عجله نکنید اول تا آنجا که می توانید بیاموزید ممکن است در رویای باز کردن رستوران باشید اما لازم نیست فورا اقدام کنید. می توانید تا آنجا که ممکن است از آدم های مختلف نکاتی را یاد بگیرید.»

 روزگارنو