پارس ناز پورتال

رزرو آنلاین هتل
قاصدک 24

اتفاقی غمناک و زیباترین عکس تاریخ در سال 1998

اتفاقی غمناک و زیباترین عکس تاریخ در سال 1998
هند، آپارتمانی که در آتش و دود گرفتار شده و مادری که برای حفظ جان دختر بچه اش او را از پنجره بیرون نگه داشته تا با دود ناشی از آتش خفه نشود.متاسفانه مادر این کودک بعد از مدتی به علت خفگی از دود آتش جان سپرد اما نکته شگفت انگیز اینجاست که مادر بعد از مرگش بچه رو رها نکرده و ماموران آتش نشانی توانستند بچه را صحیح و سالم نجات دهند.که این تصویر در سال 1998 زیباترین و دردناکترین عکس تاریخ شد.