پارس ناز پورتال

رزرو آنلاین هتل
قاصدک 24

تحمل درد بسیار برای داشتن پاهای زیبای دختران چینی

تحمل درد بسیار برای داشتن پاهای زیبای دختران چینی

بستن پای دختران در گذشته در کشور چین رسمی عجیب بود که باعث بوجود آمدن مشکلات زیادی برای این دختران میشد.

 

 پارس ناز : 103 سال پس از قانون ممنوعیت بستن پای کودکان در چین، هنوز پیرزنانی در قید حیات اند که از اثرات این رسم غلط گذشته و مشکل بدشکلی پا رنج می برند.

 

در گذشته در کشور چین رسم بود که زنان و دختران پاهای کوچک داشته باشند و هرچه پا کوچکتر بود زیبایی بیشتری داشت! به همین دلیل مادران پای دختران شان را از کودکی میبستند تا پاها رشد نکنند و حتی در مواقعی انگشتان پا دچار شکستگی های دردناکی میشد!

 

پاهای زنان بخت برگشته چینی

تحمل درد بسیار برای داشتن پاهای زیبای دختران چینی

پاهای زنان بخت برگشته چینی

تحمل درد بسیار برای داشتن پاهای زیبای دختران چینی

پاهای زنان بخت برگشته چینی

تحمل درد بسیار برای داشتن پاهای زیبای دختران چینی