پارس ناز پورتال

قاصدک 24

قتل ناراحت کننده جاستین ایرس 3 روز بعد از بدنیا امدن دخترش

قتل ناراحت کننده جاستین ایرس 3 روز بعد از بدنیا امدن دخترش

قتل ناراحت کننده جاستین ایرس 3 روز بعد از بدنیا امدن دخترش، جاستین ایرس نام پدر ۳۳ ساله ای بود که در سه شنبه که روز پدر هم بود صاحب یک دختر میشود. او سه روز بعد همسرش و دخترش را از بیمارستان مرخص میکند و همراه دوستان و خانواده به خانه برمیگردنند تا جشن بگیرند.

 

ولی همه چیز خوب پیش نمیرود و همسایه قبلی انها که درون خانه بوده است در حالیکه پشت سر جاستین بود با یک اسلحه به پشت سر او شلیک میکند و او را به قتل میرساند. اسلحه ای که او در اختیار داشته است غیرقانونی بوده است و از طرف دیگر قاتل به دلیل سو سابقه اجازه حمل اسلحه را هم مداشته است.این اتفاق در ایالت فلوریدای امریکا افتاده است.

 

هنگامی که همسایه ها صدای شلیک را میشنوند به پلیس زنگ میزنند وقتی پلیس به انجا میرسد قاتل پلیس را مجاب میکند که صدای اتش بازی بوده است. مقتول که همسر و پدر یک دختر بود یک موزیسین معروف هم بود.

قتل ناراحت کننده جاستین ایرس 3 روز بعد از بدنیا امدن دخترش

قتل ناراحت کننده جاستین ایرس 3 روز بعد از بدنیا امدن دخترش

قتل ناراحت کننده جاستین ایرس 3 روز بعد از بدنیا امدن دخترش